Vijesti i najave

Šabat Tazria-Mecora

image

Vajedaber HAŠEM el-Moše lemor:

I reče VJEČNI Mošeu govoreći:  “Reci sinovima Izraelovim kazavši im: žena koja začne i rodi muško bit će nečista sedam dana, kao u vrijeme menstruacije, bit će nečista. Osmog dana bit će obrezana kožica njegovog prepucija. I trideset i tri dana ona će ostati u krvi očišćenja, te sve što je sveto ne smije dotaknuti, i u Svetište ne smije doći, dok ne navrše dani njezinog očišćenja.  A ako rodi žensko bit će nečista dvije sedmice kao u vrijeme menstruacije, te će šezdeset i šest dana ostati u krvi očišćenja.  Nakon što se navrše dani njezinog očišćenja za sina ili za kćer, dovest će ovcu do godine dana (starosti) za žrtvu ola i golubića ili grlicu za žrtvu za grijeh, na ulaz u Šator sastanka kohenu.  I on će ih prinijeti pred VJEČNIM i učiniti pomirenje za nju i ona će postati očišćena od izvora njene krvi; ovo je zakon za rodilju, koja (rodi) muško ili (rodi) žensko.  A ako nije u stanju da da ovcu, onda će donijeti dvije grlice ili dva golubića, jedno za (žrtvu) ola, i jedno za (žrtvu za) grijeh; i učinit će kohen pomirenje za nju, i postat će očišćena.”

Više o ovosedmičnoj paraša naći ćete u sekciji Divrej Tora na našem web sajtu u PDF formatu.

Podsjećamo sve zainteresovane na rubriku Donirajte na našem web sajtu. Pozivamo sve ljude dobre volje, pojedince i predstavnike pravnih lica koja mogu donirati finansijska sredstva da uplate dobrovoljne priloge i pomognu rad i aktivnosti Jevrejske opštine u Doboju. Sva sredstva namjenjena su za održavanje sinagoge i pomoć za organizaciju vjerskih obreda u zajednici kao i održavanje web stranice. Instrukcije za plaćanje navedene su u rubrici Donirajte ili nas kontaktirajte putem maila na jodoboj1874@yahoo.com.

Šabat Šemini

image001

Vajehi bajom hašmini kara Moše le-Aharon ulevanav uleziknej Jisra’el.

A bješe na osmi dan, pozva Moše Arona i sinove njegove i starješine Izraela. I reče Aronu: “Uzmi za sebe tele, mladunče od stoke, za žrtvu za grijeh te ovna za žrtvu ola – neka budu bez mane; i prinesi ih pred VJEČNIM.” A sinovima Izraelovim progovori i kaži im: “Uzmite jarca za žrtvu za grijeh, te tele i ovcu do godine staro, bez mane da budu, za žrtvu ola. I bika i ovna za žrtvu šelamim da je žrtvujete pred VJEČNIM, te jelo-žrtvu zamiješanu s uljem; jer danas vam se VJEČNI pokazuje.” I dovedoše što im zapovjedi Moše pred Šator sastanka, i pristupi čitava zajednica i stajaše pred VJEČNIM. I reče Moše: “Ovo je stvar koju je zapovjedio VJEČNI da učinite, i vidjet ćete slavu VJEČNOGA.”

I reče Moše Aronu: “Pristupi žrtveniku i prinesi svoju žrtvu za grijeh, i svoju žrtvu ola, i učini pomirenje za sebe i za narod, pa izvrši službu narodne žrtve, i učini pomirenje za njih, kako je zapovjedio VJEČNI.” I pristupi Aron žrtveniku pa zakolje tele za žrtvu za grijeh koje bješe njegovo. I prinesu mu sinovi Aronovi krv, a on umoči prste svoje u krv i stavi je na rogove žrtvenika, a krv izli na podnožje žrtvenika. A salo i bubrege i opnu sa jetre od žrtve za grijeh učini da se podignu u dimu na žrtveniku, kao što je zapovjedio VJEČNI. A meso i kožu spali vatrom van tabora. Potom zakla žrtvu ola, i dodaše mu sinovi Aronovi krv, i on je poli na žrtvenik unaokolo. I pokažu mu žrtvu ola u dijelovima, i sa glavom, i on učini da se podignu u dimu na žrtveniku. I opere iznutrice i noge i učini da se podignu u dimu žrtve ola na žrtveniku. I dovede žrtvu narodnu. I uze jarca – žrtvu za grijeh, koji je za narod i zakolje ga i učini sa žrtvom za grijeh kao s prethodnom. I dovede žrtvu ola i postupi prema zakonu.

Više o ovosedmičnoj paraša naći ćete u sekciji Divrej Tora na našem web sajtu u PDF formatu.

Podsjećamo sve zainteresovane na rubriku Donirajte na našem web sajtu. Pozivamo sve ljude dobre volje, pojedince i predstavnike pravnih lica koja mogu donirati finansijska sredstva da uplate dobrovoljne priloge i pomognu rad i aktivnosti Jevrejske opštine u Doboju. Sva sredstva namjenjena su za održavanje sinagoge i pomoć za organizaciju vjerskih obreda u zajednici kao i održavanje web stranice. Instrukcije za plaćanje navedene su u rubrici Donirajte ili nas kontaktirajte putem maila na jodoboj1874@yahoo.com.

Najava organizovanih i individualnih posjeta Jevrejskom kulturnom centru sa sinagogom “Bet Šalom” Doboj

Sigurnosna pravila Jevrejske opštine Doboj

• Posjetitelji svoj dolazak moraju najaviti i dogovoriti s kancelarijiom Jevrejske opštine Doboj putem telefona 065/894-307 ili 066/781-221 ili putem e-maila jodoboj1874@yahoo.com
• Pri ulasku obavezno je predočiti identifikacijski dokument (putovnica/pasoš, lična karta ili vozačka dozvola EU izdana od 1.1.2014 godine)
• Ulazak u objekat zabranjen je posjetiteljima s torbama i naprtnjačama
• Prilikom blagdana zabranjeno je unositi u singagogu elektronske uređaje (kamere, fotoaparate, mobilne telefone, itd.)
• Posjetitelji ne mogu napuštati sinagogu do završetka službe.
• Nenajavljenim posjetiteljima bit će onemogućen ulazak u objekat.
• Jevrejska opština Doboj zadržava diskreciono pravo zabraniti ulazak u objekat osobama koje se
ne pridržavaju sigurnosne procedure prilikom ulaska ukazane od strane službenih osoba Jevrejske opštine Doboj
• Za više informacija kontaktirajte kancelariju Jevrejske opštine Doboj: jodoboj1874@yahoo.com

 

Šabat Cav – Šabat Hagadol

image001

Vajedaber HAŠEM el-Moše lemor.

I progovori VJEČNI Mošeu rekavši: “Zapovijedi Aronu i sinovima njegovim i kaži im: Ovo je odredba za (žrtvu) ola: to je (žrtva) ola koja je na plamenu na žrtveniku čitavu noć sve do jutra; a vatra žrtvenika će ostati gorjeti na njemu.  I odjenut će kohen svoju lanenu haljinu i lanene hlačice odjenut će na svoje tijelo; on će podići pepeo, u koji će vatra sagorjeti (žrtvu) ola na žrtveniku, i stavit će ga pored žrtvenika. Onda će skinuti svoje haljine, pa odjenuti druge haljine i iznijeti pepeo van tabora, na čisto mjesto. A vatra na žrtveniku ostat će gorjeti na njemu, neće se gasiti. I na njemu će kohen zapaliti drva svakoga jutra, postavit će na njega (žrtvu) ola i sagorjeti na njemu salo (žrtava) šelamim.Vatra će neprekidno gorjeti na žrtveniku; neće se gasiti.

A ovo je odredba za jelo (prineseno kao žrtvu): prinijet će je sinovi Aronovi pred VJEČNIM s prednje strane žrtvenika. I podići će s njega u ( tri srednja prsta) šake od odabranog brašna jela (kao žrtve) i od ulja njegova, i sav miomiris koji je na jelu, i žrtvenik će sagorjeti ostatak na ugodni miris, spomen VJEČNOM. A što preostane od njega, pojest će Aron i sinovi njegovi. Pojest će se kao nekvasan kruh na svetom mjestu, u dvorištu Šatora sastanka to će pojesti. Neće se peći ukvasano. Dao sam im to za njihov dio od mojih (žrtava) paljenica. To je svetije od svetog, poput žrtve za grijeh i žrtve za prijestup. Svi muški od potomaka Aronovih jest će je. To je vječna odredba za vaše naraštaje od paljenica VJEČNOM, što god ih dotakne postat će sveto.”

Više o ovosedmičnoj paraša naći ćete u sekciji Divrej Tora na našem web sajtu u PDF formatu.

Podsjećamo sve zainteresovane na rubriku Donirajte na našem web sajtu. Pozivamo sve ljude dobre volje, pojedince i predstavnike pravnih lica koja mogu donirati finansijska sredstva da uplate dobrovoljne priloge i pomognu rad i aktivnosti Jevrejske opštine u Doboju. Sva sredstva namjenjena su za održavanje sinagoge i pomoć za organizaciju vjerskih obreda u zajednici kao i održavanje web stranice. Instrukcije za plaćanje navedene su u rubrici Donirajte ili nas kontaktirajte putem maila na jodoboj1874@yahoo.com.

DOBOJ: Izložba fotografija “Sinagoge u Vojvodini kojih više nema”

636332d2505a07b8c4796e4e7f831e53_L

U Doboju je večeras predstavljena izložba crteža i fotografija “Sinagoge u Vojvodini kojih više nema”, u organizaciji Jevrejske opštine Novi Sad, u namjeri da se od zaborava sačuva posljednji tragovi kulturne i materijalne baštine Jevreja u Vojvodini.

Jedan od autora izložbe Goran Levi rekao je novinarima da je nad Jevrejima u Vojvodini tokom Drugog svjetskog rata počinjen Holokaust u ljudstu, ali i vjerskim objektima i građevinama.

– U Vojvodini danas postoje svega tri sinagoge u Novom Sadu, Subotici i Zemunu, od nekadašnjih 76, koje su srušene tokom i nakon Drugog svjetskog rata – kaže Levi.

On napominje da su uzroci rušenja sinagoga bili različiti. “U Banatu su srušene sve tokom Holokausta, jer su tamo bili Nemci koji su sve brzo rešavali protiv Jevreja. U Sremu je bila NDH-a i tu je bilo dosta porušenih objekata”, naveo je Levi.

On kaže da u Bačkoj, koja je bila pod mađarskim fašistima, nisu rušeni vjerski objekti, već su porušene u socijalizmu, a da je posljednja porušena 1980. godine u mjestu Baču pored Novog Sada.

Levi istakao da je mali broj preživjelih Jevreja ostao u Vojvodini, da je od nekadašnjih 4.500 Jevreja u Novom Sadu sada svega 600, i da danas kod njih postoji izraženi strah “da se ne vrati fašizam”, pa se svi ne prijavljuju u jevrejske opštine.

On kaže da se u posljednje vrijeme pokreću inicijative za obnavom nekadašnjih sinagoga.

Predsjednik Jevrejske opštine Doboj Danijel Atijas, koji je domaćin izložbe, kaže da na području BiH postoje svega tri aktivne sinagoge, i to u Doboju i Banjaluci u Republici Srpskoj, te u Sarajevu u Federaciji BiH.

On je istakao da i u Doboju veliki broj objekata u nekadašnjem vlasništvu Jevreja ima neku drugu namjenu i da se čeka zakon o restituciji kako bi se vratili vlasnicima ili dobila odgovarajuća nadoknada.

Autori izložbe “Sinagoge u Vojvodini kojih više nema”, Goran Levi i Edita Jankov, prikazali su i kataloški skupili 45 crteža i fotografija porušenih sinagoga, na čijem su mjestu danas neke druge građevine.

Izvor: Dobojski Info

“Aktuelno u Doboju” – 20. 3. 2018. – Gost: Danijel Atijas, predsjednik Jevrejske opštine Doboj

 

Šabat Vajikra – Šabat HaHodeš

image001

Vajikra el-Moše vajedaber HAŠEM elav me’Ohel Mo’ed lemor.

Pozva On Mošea i VJEČNI mu progovori iz Šatora sastanka, rekavši: “Govori sinovima Izraelovim i reci im: Kada će čovjek između vas prinijeti žrtvu VJEČNOM od životinja, od krupne stoke i od sitne stoke prinijet ćete žrtvu. Ako je njegova žrtva ola od krupne stoke, muško bez mane prinijet će, dovest će ga pred ulaz u Šator sastanka, po svojoj volji, pred VJEČNOG. Položit će ruke svoje na glavu žrtvi ola; i smatrat će mu se ugodnom, da mu pribavi pomirenje. On će zaklati bika pred VJEČNIM, sinovi Aronovi, koheni, donijet će krv i prolit će krv na ţrtvenik, uokolo, koji stoji na ulazu u Šator sastanka. On će oderati kožu žrtve ola i rasiječi žrtvu na njen dijelove. Sinovi Arona kohena stavit će vatru na žrtvenik i složiti drva na vatru. Sinovi Arona, koheni, složit će dijelove, glavu i salo, na drva što su na vatri koja je na žrtveniku. On će vodom oprati njezine iznutrice i njezine noge; i kohen će učiniti da se cijela podigne u dimu na žrtveniku, žrtva ola, žrtva vatrom, ugodni miris VJEČNOM.

A ako je njegova žrtva od sitne stoke, od ovaca ili od koza, za ţrtvu ola, on će prinijeti muško bez mane. On će je zaklati pored žrtvenika, na sjevernoj strani, pred VJEČNIM, a sinovi Aronovi, koheni, prolit će njezinu krv na žrtvenik, unaokolo. On će je rasiječi na njezine dijelove, njezinu glavu i njezino salo. Kohen će ih složiti na drva što su na vatri koja je na žţrtveniku. On će vodom oprati njezine iznutrice i njezine noge; kohen će donijeti sve to i učiniti da se podigne u dimu na žrtveniku; to je žrtva ola, žrtva vatrom, ugodni miris VJEČNOM.

Više o ovosedmičnoj paraša naći ćete u sekciji Divrej Tora na našem web sajtu u PDF formatu.

Podsjećamo sve zainteresovane na rubriku Donirajte na našem web sajtu. Pozivamo sve ljude dobre volje, pojedince i predstavnike pravnih lica koja mogu donirati finansijska sredstva da uplate dobrovoljne priloge i pomognu rad i aktivnosti Jevrejske opštine u Doboju. Sva sredstva namjenjena su za održavanje sinagoge i pomoć za organizaciju vjerskih obreda u zajednici kao i održavanje web stranice. Instrukcije za plaćanje navedene su u rubrici Donirajte ili nas kontaktirajte putem maila na jodoboj1874@yahoo.com.

Šabat Para, Parašat Vajakhel-Pekude

image001

Vajakhel Moše et-kol-adat benej-Jisra’el vajomer alehem ele hadevarim ašer-civa HAŠEM la’asot otam.

I sazva Moše svu zajednicu sinova Izraelovih i reče im: “Ovo su stvari koje je zapovjedio VJEČNI da ih činite:

Šest dana smije se raditi, ali sedmi biti će vam svet, dan potpunog odmora za VJEČNOG. Tko god radi na taj dan, treba ga pogubiti. Nećete paliti vatre ni u jednom od svojih boravišta na šabat.” I progovori Moše cijeloj zajednici sinova Izraelovih rekavši: “Ovo je zapovjedio VJEČNI rekavši: Uzmite od sebe prilog za VJEČNOG. Svaki, koga srce njegovo na to ponuka, donijet će ga, prilog VJEČNOM: zlato, srebro i mjed; modri i crveni skerlet, grimiz, fini lan i kostrijet; kože ovnujske crveno obojene, tahaševe kože i drvo akacije; ulje za paljenje (svijećnjaka) i mirodije za ulje pomazanja i za tamjan; kamenje oniksovo i drago kamenje za okivanje na oplećak i naprsnik. I svatko tko je vješt u umjetnosti, doći će i načiniti sve što je zapovijedio VJEČNI: Svetište, njegov Šator i njegov šatorski pokrov i povrh njega gornji pokrov, njegove kuke, daske, prijevornice, stupove i stopice njihove;

Kovčeg i motke njegove, pomirilište i zavjes unutrašnji; stol, motke njegove i sve sprave njegove i kruh obličja; Menoru za rasvjetu i sprave njegove i svjetionice i ulje za svijećnjak; Žrtvenik kadioni i motke njegove, ulje pomazanja i tamjan, zavjesa od vrata za ulaz u Šator; Žrtvenik za žrtve paljenice i rešetku njegovu od mjedi, motke njegove i sve sprave njegove, umivaonicu i podnoţje njezino; Zavjese za dvorište, stupove njegove i stopice njihove, zastor za ulaz u dvorište; Kolje za Šator i kolje za dvorište s uzicama njihovim; Sjajne haljine za sluţbu u Svetištu, sveto ruho za svećenika Arona i haljine sinovima njegovim za sluţbu svećeničku.” Nato ode sva zajednica sinova Izraelovih od Mošea. Tada dođe svaki, koga je na to ponukalo srce njegovo, i svaki, koji se za to osjećao pobuđen, donese prilog VJEČNOG za rad na Šatoru sastanka, za cijelu njegovu službu i za svete haljine. Došli su muškarci s ženama, svaki kojeg je srce na to nagnalo, donese narukvice, naušnice, prstenje, ogrlice, zlatninu svake vrste. Svaki, koji bi mahao VJEČNOM zlatom, I svaki kod kojega se našlo modrog i crvenog skerleta, grimiza, finoga lana, kostrijeti, koža ovnujskih crveno obojenih i tahaševe kože, donese ih. Svatko tko odvoji prilog od srebra ili mjedi, doprinese dar VJEČNOM, i svaki koji je imao drveta akacije za uporabu kod gradnje, donese. Sve žene vješte u umjetnosti prele su rukama svojim i donosile što napredoše: modri i crveni skerlet, grimiz i fini lan. Druge žene, koje se osjećale potaknute na to svojom umjetničkom vještinom, prele su kozju dlaku. Knezovi donesoše kamenje oniksovo i drugo kamenje drago za ukivanje na oplećak i naprsnik. te mirise i ulje za svijećnjak, za ulje pomazanja i za tamjan. Svi ljudi i ţene, koje ponuka srce njihovo, da doprinesu za čitavo djelo što ga je VJEČNI bio zapovjedio preko Mošea, sinovi Izraelovi donesoše prilog za VJEČNOG.

Više o ovosedmičnoj paraša naći ćete u sekciji Divrej Tora na našem web sajtu u PDF formatu.

Podsjećamo sve zainteresovane na rubriku Donirajte na našem web sajtu. Pozivamo sve ljude dobre volje, pojedince i predstavnike pravnih lica koja mogu donirati finansijska sredstva da uplate dobrovoljne priloge i pomognu rad i aktivnosti Jevrejske opštine u Doboju. Sva sredstva namjenjena su za održavanje sinagoge i pomoć za organizaciju vjerskih obreda u zajednici kao i održavanje web stranice. Instrukcije za plaćanje navedene su u rubrici Donirajte ili nas kontaktirajte putem maila na jodoboj1874@yahoo.com.

Šabat Ki Tisa

image

Vajedaber HAŠEM el-Moše lemor.

I govoraše VJEČNI Mošeu rekavši: Kada budeš prebrajao sinove Izraelove prema broju njihovom, svaki čovjek ima dati naknadu VJEČNOM za dušu svoju dok ih se broji, pa neće biti pomora među njima dok ih se prebraja. Ovo je ono što će dati: svaki koji prođe prebrajanje pola šekela, prema svetom šekelu dvadeset gera za šekel, pola šekela bit će prinos VJEČNOM. Svaki koji prođe prebrajanje, od dvadeset godina naviše, dat će prinos VJEČNOM. Imućni neće dati više i potrebiti neće dati manje od pola šekela, da daju prinos VJEČNOG, da daju naknadu za svoje duše. Uzet ćete srebro naknade od sinova Izraelovih i dati ga za službu Šatora sastanka, i bit će sinovima Izraelovim za spomen pred VJEČNIM, da daju naknadu za svoje duše, I govoraše VJEČNI Mošeu rekavši: I načinit ćete bakrenu umivaonicu i postolje joj od bakra, za pranje, i stavit ćete je između Šatora sastanka i žrtvenika, i natočit ćete tamo vode. I prat će Aron i sinovi njegovi iz njega ruke svoje i noge svoje. Kada će prilaziti Šatoru sastanka prat će se vodom pa neće umrijeti ili kada se pribliţe ţrtveniku da sluţe, da podignu u dimu paljenicu VJEČNOM. Oprat će ruke svoje i noge svoje, te neće umrijeti i bit će im vječita uredba, za njega i potomstvo njegovo kroz generacije.

I govoraše VJEČNI Mošeu rekavši: A ti, uzmi za sebe najboljih mirodija: čiste smirne pet stotina (šekela težine) i mirisnog cimeta pola toliko, dvjesto i pedeset (šekela težine) i mirisne trstike dvjesto pedeset (šekela težine). I kasije pet stotina, po svetom šekelu, i hin maslinova ulja. I napravit ćeš od toga ulje za sveto pomazivanje, mirisnu mješavinu, djelo majstora za mirodije, bit će to ulje za sveto pomazivanje. Pomazat ćeš njime Šator sastanka i Kovčeg saveza, i stol i sve njegovo posuđe, svijećnjak i sve njegove alatke, i kadioni žrtvenik, žrtvenik za paljenice i sve njegove alatke, i umivaonicu i njezino postolje. Posvetit ćeš ih i bit će svetije od svetog, što ih god dotakne postat će sveto. I Arona ćeš i sinove njegove pomazati da Mi budu svećenici. A sinovima Izraelovim ćeš govoriti i reći: Ovo će Mi biti ulje svetog pomazanja kroz generacije. Na tijelo čovjeka neće ga izliti, i prema njegovim omjerima nećete izrađivati ništa poput njega. Ono je sveto, sveto će vam biti. Tko god namiješa išta poput njega i koji dâ od njega tuđincu bit će odsječen od naroda svog. I reče VJEČNI Mošeu: Uzmi si mirodija: stakte, i oniha i galbana, mirodija i čistog tamjana, u jednakim omjerima neka budu. I napravit ćeš od toga kâd, djelo majstora za mirodije, dobro izmiješan, čist, svet. Fino ćeš istucati nešto od toga i staviti nešto od toga pred Svjedočanstvo u Šatoru sastanka gdje ću održavati sastanke s tobom, bit će ti svetije od svetog. A kâd koji ćeš načiniti, prema njegovim omjerima nećete izrađivati ništa za sebe, sveto će vam biti za VJEČNOG. Tko god namiješa išta poput njega da bi ga mirisao bit će odsječen od naroda svog.

Više o ovosedmičnoj paraša naći ćete u sekciji Divrej Tora na našem web sajtu u PDF formatu.

Podsjećamo sve zainteresovane na rubriku Donirajte na našem web sajtu. Pozivamo sve ljude dobre volje, pojedince i predstavnike pravnih lica koja mogu donirati finansijska sredstva da uplate dobrovoljne priloge i pomognu rad i aktivnosti Jevrejske opštine u Doboju. Sva sredstva namjenjena su za održavanje sinagoge i pomoć za organizaciju vjerskih obreda u zajednici kao i održavanje web stranice. Instrukcije za plaćanje navedene su u rubrici Donirajte ili nas kontaktirajte putem maila na jodoboj1874@yahoo.com.

 

Šabat Zahor, parša Tecave

image001

Ve’ata tecave et-benej Jisra’el vejikhu eleha šemen zajit zah katit lama’or leha’alot ner tamid

Ti ćeš zapovijediti sinovima Izraelovim da uzmu za tebe čistog maslinova ulja, gnječenog, za osvjetljenje, da pali svjetiljke uvijek. U Šatoru sastanka, s vanjske strane zastora koji je pred Svjedočanstvom, postavljat će ga Aron i sinovi njegovi, od večeri do jutra, pred VJEČNIM, odredba je to vječna za njihova pokoljenja, od sinova Izraelovih.

I ti približi sebi Arona, brata svoga, i sinove njegove s njime između sinova Izraelovih, tako da Mi on bude svećenik – Aron, Nadav i Avihu, Elazar i Itamar, sinovi Aronovi. I načinit ćeš halje svetosti za Arona brata svoga, zbog časti i zbog veličanstvenosti. Ti ćeš govoriti svakome od onih što su mudra srca kojima sam udijelio duh mudrosti i oni će načiniti Aronove halje, da ga posvete, da Mi bude svećenik. A ovo su halje koje će načiniti: naprsnik i pregaču i gornju haljinu i donju haljinu istkanu s udubljenjima, i tijesno prijanjajuću kapu, i pojas, i načinit će halje svetosti za Arona brata tvojega i za sinove njegove da Mi bude svećenik. I oni će uzeti zlato i modru vunu i grimiznu vunu i crvenu vunu i lan. I načinit će pregaču od zlata, modre vune, grimizne vune, crvene vune i upletenog platna, djelo umjetnika. 7 Imat će dvije naramenice pričvršćene na dva kraja njezina i bit će povezani. A vrpca kojom je ona ukrašena, koja se nad njom nalazi, na isti način će biti napravljena, od ovoga će biti: zlata, modre vune, grimizne vune, crvene vune i upletenog platna. I uzet ćeš dva kamena sardoniksa i na njih urezati imena sinova Izraelovih. Šest od njihovih imena na jedan kamen a šest preostalih imena na drugi kamen, prema redoslijedu kojim su rođeni. Vještinom klesarskom, kao što se rezbari pečat, izrezbarit ćeš dva kamena s imenima sinova Izraelovih, optočene zlatom načinit ćeš ih. I namjestit ćeš ta dva kamena na naramenice pregače, kamenove za spomen na sinove Izraelove, i Aron će nositi imena njihova pred VJEČNIM na oba ramena za spomen.

Više o ovosedmičnoj paraša naći ćete u sekciji Divrej Tora na našem web sajtu u PDF formatu.

Podsjećamo sve zainteresovane na rubriku Donirajte na našem web sajtu. Pozivamo sve ljude dobre volje, pojedince i predstavnike pravnih lica koja mogu donirati finansijska sredstva da uplate dobrovoljne priloge i pomognu rad i aktivnosti Jevrejske opštine u Doboju. Sva sredstva namjenjena su za održavanje sinagoge i pomoć za organizaciju vjerskih obreda u zajednici kao i održavanje web stranice. Instrukcije za plaćanje navedene su u rubrici Donirajte ili nas kontaktirajte putem maila na jodoboj1874@yahoo.com.

Sigurnosna pravila Jevrejske opštine Doboj • Posjetitelji svoj dolazak moraju najaviti i dogovoriti s kancelarijiom Jevrejske opštine Doboj putem telefona 065/894-307 ili 066/781-221 ili putem e-maila jodoboj1874@yahoo.com • Pri ulasku obavezno je predočiti identifikacijski dokument (putovnica/pasoš, lična karta ili vozačka dozvola EU izdana od 1.1.2014 godine) • Ulazak u objekat zabranjen je posjetiteljima s torbama i naprtnjačama • Prilikom blagdana zabranjeno je unositi u singagogu elektronske uređaje (kamere, fotoaparate, mobilne telefone, itd.) • Posjetitelji ne mogu napuštati sinagogu do završetka službe. • Nenajavljenim posjetiteljima bit će onemogućen ulazak u objekat. • Jevrejska opština Doboj zadržava diskreciono pravo zabraniti ulazak u objekat osobama koje se ne pridržavaju sigurnosne procedure prilikom ulaska ukazane od strane službenih osoba Jevrejske opštine Doboj • Za više informacija kontaktirajte kancelariju Jevrejske opštine Doboj: jodoboj1874@yahoo.com
Večeras 09.03.2017. godine u 19:00 časova u jevrejskom kulturnom centru biće otvroena izložba “Sarajevska Hagada”. Radujemo se Vašem odazivu!!
Ukoliko ste profesor muzike i pružate časove djeci i omladincima kontaktirajte nas putem maila. Naš muzičko edukativni centar ima odlične uslove za održavanje individualnih časova, priprema za koncertne nastupe na pianinu i drugim instrumentima.
Preporučujemo da posjetite rubriku Linkovi i upoznate se sa dešavanjima u jevrejskim zajednicama u regionu i širom svijeta.
Jevrejskoj opštini u Doboju neophodna su donatorska sredstva za sanaciju krova na objektu sinagoge koji je znatno oštećen zbog vrmenskih neprilika u toku 2014. godine. Dobrovoljni prilozi pojedinaca i organizacija mogu se uplatiti na račun Jevrejske opštine u Doboju sa naznakom “Sanacija krova sinagoge u Doboju”. Informacije o žiro računu se nalaze u rubrici Donirajte. Zahvaljujemo na podršci!

Jevrejska opština i kulturni centar u Doboju

Usmjereni smo ka očuvanju jevrejske vjere, tradicije i identiteta na prostorima BiH i ka očuvanju i unapređivanju mira, kulturne i ekonomske saradnje među svim narodima u BiH. Naša vizija je promovisati dobre međuljudske i međuvjerske odnose, toleranciju i kompromis među narodima u BiH, te iskorijeniti rasne, vjereske, etničke i svaki drugi vid diskriminacije..

old document