Šabat Šemini

April 17, 2018 5:55 pm Comments: 0

image001

Vajehi bajom hašmini kara Moše le-Aharon ulevanav uleziknej Jisra’el.

A bješe na osmi dan, pozva Moše Arona i sinove njegove i starješine Izraela. I reče Aronu: “Uzmi za sebe tele, mladunče od stoke, za žrtvu za grijeh te ovna za žrtvu ola – neka budu bez mane; i prinesi ih pred VJEČNIM.” A sinovima Izraelovim progovori i kaži im: “Uzmite jarca za žrtvu za grijeh, te tele i ovcu do godine staro, bez mane da budu, za žrtvu ola. I bika i ovna za žrtvu šelamim da je žrtvujete pred VJEČNIM, te jelo-žrtvu zamiješanu s uljem; jer danas vam se VJEČNI pokazuje.” I dovedoše što im zapovjedi Moše pred Šator sastanka, i pristupi čitava zajednica i stajaše pred VJEČNIM. I reče Moše: “Ovo je stvar koju je zapovjedio VJEČNI da učinite, i vidjet ćete slavu VJEČNOGA.”

I reče Moše Aronu: “Pristupi žrtveniku i prinesi svoju žrtvu za grijeh, i svoju žrtvu ola, i učini pomirenje za sebe i za narod, pa izvrši službu narodne žrtve, i učini pomirenje za njih, kako je zapovjedio VJEČNI.” I pristupi Aron žrtveniku pa zakolje tele za žrtvu za grijeh koje bješe njegovo. I prinesu mu sinovi Aronovi krv, a on umoči prste svoje u krv i stavi je na rogove žrtvenika, a krv izli na podnožje žrtvenika. A salo i bubrege i opnu sa jetre od žrtve za grijeh učini da se podignu u dimu na žrtveniku, kao što je zapovjedio VJEČNI. A meso i kožu spali vatrom van tabora. Potom zakla žrtvu ola, i dodaše mu sinovi Aronovi krv, i on je poli na žrtvenik unaokolo. I pokažu mu žrtvu ola u dijelovima, i sa glavom, i on učini da se podignu u dimu na žrtveniku. I opere iznutrice i noge i učini da se podignu u dimu žrtve ola na žrtveniku. I dovede žrtvu narodnu. I uze jarca – žrtvu za grijeh, koji je za narod i zakolje ga i učini sa žrtvom za grijeh kao s prethodnom. I dovede žrtvu ola i postupi prema zakonu.

Više o ovosedmičnoj paraša naći ćete u sekciji Divrej Tora na našem web sajtu u PDF formatu.

Podsjećamo sve zainteresovane na rubriku Donirajte na našem web sajtu. Pozivamo sve ljude dobre volje, pojedince i predstavnike pravnih lica koja mogu donirati finansijska sredstva da uplate dobrovoljne priloge i pomognu rad i aktivnosti Jevrejske opštine u Doboju. Sva sredstva namjenjena su za održavanje sinagoge i pomoć za organizaciju vjerskih obreda u zajednici kao i održavanje web stranice. Instrukcije za plaćanje navedene su u rubrici Donirajte ili nas kontaktirajte putem maila na jodoboj1874@yahoo.com.

Comments are closed.

 
Sigurnosna pravila Jevrejske opštine Doboj • Posjetitelji svoj dolazak moraju najaviti i dogovoriti s kancelarijiom Jevrejske opštine Doboj putem telefona 065/894-307 ili 066/781-221 ili putem e-maila jodoboj1874@yahoo.com • Pri ulasku obavezno je predočiti identifikacijski dokument (putovnica/pasoš, lična karta ili vozačka dozvola EU izdana od 1.1.2014 godine) • Ulazak u objekat zabranjen je posjetiteljima s torbama i naprtnjačama • Prilikom blagdana zabranjeno je unositi u singagogu elektronske uređaje (kamere, fotoaparate, mobilne telefone, itd.) • Posjetitelji ne mogu napuštati sinagogu do završetka službe. • Nenajavljenim posjetiteljima bit će onemogućen ulazak u objekat. • Jevrejska opština Doboj zadržava diskreciono pravo zabraniti ulazak u objekat osobama koje se ne pridržavaju sigurnosne procedure prilikom ulaska ukazane od strane službenih osoba Jevrejske opštine Doboj • Za više informacija kontaktirajte kancelariju Jevrejske opštine Doboj: jodoboj1874@yahoo.com
Večeras 09.03.2017. godine u 19:00 časova u jevrejskom kulturnom centru biće otvroena izložba “Sarajevska Hagada”. Radujemo se Vašem odazivu!!
Ukoliko ste profesor muzike i pružate časove djeci i omladincima kontaktirajte nas putem maila. Naš muzičko edukativni centar ima odlične uslove za održavanje individualnih časova, priprema za koncertne nastupe na pianinu i drugim instrumentima.
Preporučujemo da posjetite rubriku Linkovi i upoznate se sa dešavanjima u jevrejskim zajednicama u regionu i širom svijeta.
Jevrejskoj opštini u Doboju neophodna su donatorska sredstva za sanaciju krova na objektu sinagoge koji je znatno oštećen zbog vrmenskih neprilika u toku 2014. godine. Dobrovoljni prilozi pojedinaca i organizacija mogu se uplatiti na račun Jevrejske opštine u Doboju sa naznakom “Sanacija krova sinagoge u Doboju”. Informacije o žiro računu se nalaze u rubrici Donirajte. Zahvaljujemo na podršci!

Jevrejska opština i kulturni centar u Doboju

Usmjereni smo ka očuvanju jevrejske vjere, tradicije i identiteta na prostorima BiH i ka očuvanju i unapređivanju mira, kulturne i ekonomske saradnje među svim narodima u BiH. Naša vizija je promovisati dobre međuljudske i međuvjerske odnose, toleranciju i kompromis među narodima u BiH, te iskorijeniti rasne, vjereske, etničke i svaki drugi vid diskriminacije..

old document