Vijesti i najave

Šabat Berešit

image001

Berešit bara Elohim et hašamajim ve’et ha’arec.

U početku stvori B-g nebo i zemlju. Zemlja bijaše pusta i prazna; tama se prostirala nad bezdanom i duh B-žji lebdio je nad vodama. I reče B-g: »Neka bude svjetlost!« I bi svjetlost. I vidje B-g da je svjetlost dobra; i rastavi B-g svjetlost od tame. Svjetlost prozva B-g dan, a tamu prozva noć. Tako bude večer, pa jutro – jedan dan. I reče B-g: »Neka bude svod posred voda da dijeli vode od voda!« I bi tako. B-g načini svod i vode pod svodom odijeli od voda nad svodom. A svod prozva B-g nebo. Tako bude večer, pa jutro – dan drugi. I reče B-g: »Vode pod nebom neka se skupe na jedno mjesto i neka se pokaže kopno!« I bi tako. Kopno prozva B-g zemlja, a skupljene vode mora. I vidje B-g da je dobro. I reče B-g: »Neka proklija zemlja zelenilom – travom sjemenitom, stablima plodonosnim, koja, svako prema svojoj vrsti, na zemlji donose plod što u sebi nosi svoje sjeme.« I bi tako. I nikne iz zemlje zelena trava što se sjemeni, svaka prema svojoj vrsti, i stabla koja rode plodovima što u sebi nose svoje sjeme, svako prema svojoj vrsti. I vidje B-g da je dobro. Tako bude večer, pa jutro – dan treći. I reče B-g: »Neka budu svjetlila na svodu nebeskom da luče dan od noći, da budu znaci blagdanima, danima i godinama, i neka svijetle na svodu nebeskom i rasvjetljuju zemlju!« I bi tako. I načini B-g dva velika svjetlila – veće da vlada danom, manje da vlada noću – i zvijezde. I B-g ih postavi na svod nebeski da rasvjetljuju zemlju, da vladaju danom i noću i da rastavljaju svjetlost od tame. I vidje B-g da je dobro. Tako bude večer, pa jutro – dan četvrti.

I reče B-g: »Nek’ povrvi vodom vreva živih stvorova, i ptice nek’ polete nad zemljom, svodom nebeskim!« I bi tako. Stvori B-g morske grdosije i svakovrsne ţive stvorove što mile i vrve vodom i ptice krilate svake vrste. I vidje B-g da je dobro. I blagoslovi ih govoreći: »Plodite se i množite i napunite vode morske! I ptice neka se namnože na zemlji!« Tako bude večer, pa jutro – dan peti. I reče B-g: »Neka zemlja izvede živa bića, svako prema svojoj vrsti: stoku, gmizavce i zvjerad svake vrste!« I bi tako. I stvori B-g svakovrsnu zvjerad, stoku i gmizavce svake vrste. I vidje B-g da je dobro. I reče B-g: »Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična, da bude gospodar ribama morskim, pticama nebeskim i stoci – svoj zemlji – i svim gmizavcima što puze po zemlji!« Na svoju sliku stvori B-g čovjeka, na sliku B-ţju on ga stvori, muško i žensko stvori ih. I blagoslovi ih B-g i reče im: »Plodite se, i množite, i napunite zemlju, i sebi je podložite! Vladajte ribama u moru i pticama u zraku i svim živim stvorovima što puze po zemlji!« I doda B-g: »Evo, dajem vam sve bilje što se sjemeni, po svoj zemlji, i sva stabla plodonosna što u sebi nose svoje sjeme: neka vam budu za hranu! A zvijerima na zemlji i pticama u zraku i gmizavcima što puze po zemlji u kojima je dah života – neka je za hranu sve zeleno bilje!« I bi tako. I vidje B-g sve što je učinio, i bijaše veoma dobro. Tako bude večer, pa jutro – dan šesti.

Opširnije

Sukot

image

Vajedaber HAŠEM el‐Moše lemor

VJEČNI reče Mošeu: »Kad se tele oteli, janje se ojanji ili se kozle okozi, sedam dana neka ostane uza svoju majku. Od osmoga dana može biti primljeno kao paljena žrtva VJEČNOM. Ne koljite krave ni ovce u isti dan s njezinim mladim. Kad VJEČNOM žrtvujete žrtvu zahvalnicu, žrtvujte je tako da budete primljeni. Neka se žrtva blaguje onoga istog dana; od nje ništa ne ostavljajte za ujutro. Ja sam VJEČNI!«

»Moje zapovijedi držite i vršite ih. Ja sam VJEČNI! Ne oskvrnjujte moga svetog imena, nego neka budem proglašen svetim među Izraelcima – ja, VJEČNI, koji vas posvećujem. Ja koji sam vas izbavio iz zemlje egipatske da budem vaš B-g, ja, VJEČNI.«

VJEČNI reče Mošeu: »Kaži Izraelcima i reci im: ‘Blagdani VJEČNOG koje imate sazivati jesu sveti zborovi. Ovo su moji blagdani: ”Šest dana neka se posao obavlja, a sedmi je dan šabat – dan potpunog odmora, dan svetoga zbora, kad ne smijete raditi nikakva posla. Gdje god boravili, šabat je VJEČNOG.”

Suka u Jevrejskoj opštini Doboj.

Suka Doboj

Opširnije

Jom Kipur

image002

Vajedaber HAŠEM el‐Moše aharei mot šnei benei Aharon bekorvatam lifnei‐HAŠEM vajamutu

Još govoraše VJEČNI s Mošeom nakon smrti dvojice sinova Aronovih, koji moradoše umrijeti,
kad bjehu stupili pred VJEČNOG. VJEČNI zapovjedi Mošeu: “Govori s Aronom bratom svojim, i neka ne ulazi u svako doba da uđe u Svetište iza zavjese, pred Pomirilište koje je odozgo na kovčegu, da ne umre. Jer Ja se pojavljujem u oblaku nad pomirilištem. S ovime ima Aron ući u Svetište, s juncem kao žrtvom za grijeh i s ovnom kao žrtvom paljenicom.

 

Roš hašana 5778

image002

shana tova

shofar slika nova godina

Va’HAŠEM pakad et-Sara ka’ašer amar vaja’as HAŠEM le-Sara ka’ašer diber.

VJEČNI se sjeti Sare kako je rekao i učini joj kako je obećao: Sara zače i rodi Avrahamu sina u njegovoj starosti – u vrijeme koje je B-g označio. Avraham nadjene ime Jichak svome sinu što mu ga Sara rodi. I poslije osam dana obreza Avraham svoga sina Jichaka, kako mu je B-g naredi.

Avrahamu bijaše stotinu godina kad mu se rodio sin Jichak. Sara reče: »Dade mi B-g da se nasmijem, i tko god to čuje nasmijat će mi se. Još doda: »Tko bi ikad rekao Avrahamu: djecu će ti Sara dojiti! Ipak sina mu rodih u starosti«. Dijete je raslo i bilo od sise odbijeno. A u dan u koji Jichak bijaše od sise odbijen Avraham priredi veliku gozbu. Jednom opazi Sara gdje se sin koga je Egipćanka Hagar Avrahamu rodila igra s njezinim sinom Jichakom, pa reče Avrahamu: »Otjeraj tu sluškinju i njezina sina, jer sin sluškinje ne smije biti baštinik s mojim sinom – s Jichakom!« To je Avrahamu bilo nemilo, jer je i Jišmael bio njegov sin. Ali B-g reče Avrahamu: »Nemoj se uznemirivati zbog dječaka i zbog svoje sluškinje; sve što ti kaže Sara poslušaj, jer će Jichakovo potomstvo tebi ovjekovječiti ime.

Opširnije

Šabat Nicavim-Vajeleh

image

Atem nicavim hajom kulehem lifnej HAŠEM Elohehem rašehem šivtehem ziknehem vešotrehem kol iš Jisra’el.

Vi stojite danas, svi vi, pred VJEČNIM, B-gom vašim: vaši poglavari, vaša plemena, vaše starješine i vaši nadglednici, svi muškarci Izraela, vaša mala djeca, vaše žene i vaši došljaci koji su u tvome taboru – od onoga koji ti siječe drva do onoga koji ti nosi vodu – kako biste ušli u savez s VJEČNIM, B-gom tvojim, i s Njim u zakletvu, koje VJEČNI, B-g tvoj, sklapa s danas tobom da danas od tebe učini svoj narod i da ti on bude B-g, kako ti je rekao i kako se zakleo tvojim ocima: Avrahamu, Jichaku i Jaakovu.

I ne sklapam danas ovaj savez i ovu zakletvu samo s vama nego i sa svakim koji danas stoji ovdje s nama pred VJEČNIM, B-gom našim, i sa svakim koji danas nije ovdje s nama. Sami znate kako smo boravili u zemlji egipatskoj i kako smo prošli posred naroda kroz koje ste morali proći. Vidjeli ste njihove gadosti, njihove odvratne kumire od drveta i kamena, od srebra i zlata što ih imaju. Neka ne bude među vama čovjeka ni žene, roda ni plemena kojemu bi se srce danas odvratilo od VJEČNOG, B-ga našega, pa da ide iskazivati štovanje bogovima onih naroda. Neka ne bude među vama korijena koji rađa otrovom i pelinom. Neka se nitko, čuvši riječi ovog prokletstva, ne nada blagoslovu kazujući u svome srcu: ‘Bit će mi dobro ako poživim i po prohtjevima srca svoga. Nek’ povodanj utaži ţebi!’ Takvome neće VJEČNI nikad oprostiti, nego će se gnjev i srddžba VJEČNOG izliti na tog čovjeka, tako da će se sve prokletstvo zapisano u ovoj knjizi na nj oboriti te će VJEČNI izbrisati ime njegovo pod nebom. VJEČNI će ga odstraniti, na njegovu propast, od svih plemena izraelskih, prema svim prokletstvima ovog Saveza, zapisanima u knjizi ovoga Zakona.

Kasniji naraštaj reći će, sinovi vaši poslije vas, i stranac koji dođu iz daleke zemlje, kad vide zla ove zemlje i bolesti što će ih VJEČNI pustiti na nju: ‘Sva je zemlja njegova samo sumpor i sol; niti se što sije niti što klija; nikakva travka na njoj ne raste; jednaka je srušenoj Sodomi i Gomori, Admi i Sebojimu, što ih VJEČNI sruši u svojoj ljutini i gnjevu.’ I svi će narodi pitati: ‘Zašto učini VJEČNI ovako ovoj zemlji? Kakva je morala biti žestina toga silnoga gnjeva?’

Onda će im se reći: ‘Jer su ostavili savez što ga je VJEČNI, B-g otaca njihovih, bio sklopio s njima kad ih je izveo iz zemlje egipatske; i jer su otišli da iskazuju štovanje drugim bogovima i njima se klanjali, bogovima kojih nisu poznavali i kojih im on nije odredio. Zato se gnjev VJEČNOG izlio na ovu zemlju i palo na nju sve prokletstvo zapisano u ovoj knjizi. VJEČNI ih je iščupao iz njihove zemlje u ljutini, srdžbi i velikom gnjevu te ih bacio u drugu zemlju. Tako je i danas.’ Što je sakriveno, pripada VJEČNOM, B-gu našemu, a otkriveno pripada nama i sinovima našim zauvijek da vršimo sve riječi ovoga Zakona.

Opširnije

Šabat Ki Tavo

image

Vehaja ki-tavo el-ha’arec ašer HAŠEM Eloheha noten leha nahala virišta vejašavta ba.

Kad stigneš u zemlju koju ti VJEČNI, B-g tvoj, daje u baštinu, kad je zaposjedneš i u njoj se nastaniš, uzmi nešto prvina od svakoga ploda što ga budeš dobivao od zemlje koju ti VJEČNI, B-g tvoj, daje: stavi ih u košaru, otiđi u mjesto što ga VJEČNI, B-g tvoj, odabere da u njemu nastani svoje ime. Stupi k svećeniku koji bude tada vršio službu i reci: ‘Priznajem danas pred VJEČNIM, B-gom svojim, da sam stigao u zemlju za koju se VJEČNI zakleo našim ocima da će je nama dati.’ Zatim će svećenik uzeti iz tvoje ruke košaru i položiti je pred žrtvenik VJEČNOG, B-ga tvoga. Ti onda nastavi i reci pred VJEČNIM, B-gom svojim: ‘Moj je otac bio aramejski lutalac koji je s malo čeljadi sišao u Egipat da se skloni. Ali je ondje postao velikim, brojnim i moćnim narodom. Egipćani su s nama postupali loše; tlačili su nas i nametnuli nam teško ropstvo. Vapili smo VJEČNOM, B-gu otaca svojih. VJEČNI je čuo vapaj naš; vidje naš jad, našu nevolju i našu muku. 8 Iz Egipta nas izvede VJEČNI moćnom rukom i ispruženom mišicom, velikom strahotom, znakovima i čudesima. I dovede nas na ovo mjesto i dade nam ovu zemlju, zemlju kojom teče med i mlijeko. I sad, evo, donosim prvine plodova s tla što si mi ga, VJEČNI, dao.’ Stavi ih pred VJEČNOG, B-ga svoga, i pred VJEČNIM, B-gom svojim, duboko se nakloni. A onda zajedno s levitom i došljakom koji bude kod tebe uživaj sva dobra kojima je VJEČNI, B-g tvoj, obasuo tebe i dom tvoj.

Opširnije

 

Šabat Ki Tece

Tece

“Ki-tece lamilhama al-ojveha unetano HAŠEM Eloheha bejadeha vešavita šivjo”

»Kad odeš u rat na svoje neprijatelje pa ih VJEČNI B-g tvoj, preda u ruke tvoje te ih zarobiš, ako među zarobljenicima opaziš lijepu ženu i u nju se zagledaš, možeš je uzeti za ženu. Dovedi je svojoj kući pa neka obrije glavu, obreže nokte i odbaci haljine u kojima je zarobljena. Neka provede mjesec dana u tvome domu oplakujući svoga oca i svoju majku. Poslije toga možeš joj pristupiti kao muž i neka ti postane ženom. Ako ti poslije ne bi bila po volji, pusti je kuda joj drago. Za novac je ne smiješ prodati niti s njom postupiti kao s ropkinjom jer ti je bila žena.« »Ako netko ima dvije žene dvije žene: jednu koja mu je draga, a drugu koja mu je mrska, te mu i draga i mrska rode sinove, ali prvorođenac bude od one koja mu je mrska, onda, kad dođe dan da podijeli svoju imovinu među svoje sinove, ne smije postupiti prema prvorođencu od drage na štetu sina od mrske, koji je prvenac, nego mora za prvorođenca priznati sina od mrske i njemu dati dvostruk dio od svega što ima. Jer on je prvina njegove snage – njemu pripada pravo prvorodstva.«

»Ako netko ima razuzdana i nepokorna sina koji ne sluša ni oca ni majke – pa ni onda pošto ga kazne – neka ga njegov otac i njegova mati odvedu starješinama svoga grada, na vrata svoga mjesta, i neka kažu gradskim starješinama: ‘Ovaj naš sin je razuzdan i nepokoran; neće da nas sluša; ništarija je i pijanica.’ Potom neka ga svi ljudi, njegovi sugrađani, kamenjem zasiplju dok ne pogine. Tako ćeš iskorijeniti zlo iz svoje sredine: sav će Izrael to čuti i bojat će se.«

Opširnije

Atijas: Gradska uprava u Doboju konstantno ignoriše zahtjeve Jevreja

doboj

Potpredsjednik Jevrejske opštine Doboj Dario Atijas izjavio je da je položaj Jevreja na području ove lokalne zajednice veoma loš i najavio da će svoja prava zaštiti sudskim postupkom ukoliko bude nastavljen ignorantski odnos Gradske uprave, čija su vrata zatvorena za razgovore o tekućim problemima.

Atijas je rekao da Jevreji u Doboju nisu u finansijskoj mogućnosti da u punom kapacitetu ostvaraju svoja vjerska prava, a da su vrata Gradske uprave zatvorena za razgovor o vraćanju imovine u vlasništvo jevrejskoj zajednici ili da se taj problem reguliše na obostrano prihvatljiv način.

“Tretirani smo kao nacionalna manjina za koja su u gradskom budžetu predviđena mizerna sredstva i koja se najčešće ne isplaćuju. Ne želimo prosjačiti i tražiti pomoć već samo ono što je naše kako bismo ispunjavali svoje vjerske obaveze, promovisali jevrejsku kulturu i obilježavali praznike kao što to rade sve vjerske zajednice u Doboju”, rekao je Atijas.

On je naveo da Gradska uprava konstantno ignoriše zahtjeve Jevrejska opštine da se održi sastanak na kojem bi se pokušalo naći obostrano prihvatljivo riješenje i da se obezbijedi opstanak preostalih Jevreja na ovom području, kako ne bi došlo do njihovog iseljavanja ili asimilacije.

“Boli nas da gledamo kako se imovina za koju znamo da pripada Jevrejima i za koju nam se za pomoć u zaštiti obraćaju zakoniti nasljednici, nesmetano preprodaje ili izdaje, a da mi moramo moljakati za sredstva kako bi se pokrili osnovni komunalni troškovi za rad Jevrejske opštine i sinagoge”, rekao je Atijas.

On kaže da su nadležne institucije uskratile Jevrejskoj opštini informacije o imovini na području grada koja je u vlasništvu Jevreja, iako se u Muzeju holokausta “Jad Vašem” u Izraelu navodi da je u Doboju stradalo 120 porodica.

Atijas je podsjetio da je jevrejska zajednica od 1871. godine u Doboju bila vrlo aktivna u privrednom, političkom i društvenom životu sve do Drugog svjetskog rata, kada je većina odvedena u koncentracione logore, a njihova imovina oduzeta.

“Znamo, ali želimo i dodatno utvrditi koja komunalna ili privatna imovina i dalje pripada jevrejskoj zajednici”, rekao je Atijas i ukazao da je brojna privatna imovina čiju su vlasnici Jevreji ili oduzeta ili nacionalizovana, a na njoj su sada izgrađeni, između ostalog, zgrada “Telekoma” i drugi privredni subjekti.

On kaže da je lokalno groblje Bare privatno vlasništvo Jevreja, a da sada njime upravlja Grad.

“Neophodno je groblje proširiti. Lokalna vlast ne preduzima ništa, a mi to nismo u mogućnosti”, naveo je Atijas.

On je rekao da se 2021. godine u Doboju želi obilježiti 500 godina postojanja Jevreja u BiH, 150 godina u Doboju, te 81 godina od deportacije u koncentracione logore.

“Ne možemo više sebi dozvoliti da stojimo po strani jer tako dajemo podstrek ekstremistima, pogotovo u današnjem vremenu”, rekao je Atijas, koji je trenutnu situaciju u Doboj ocijenio vjerski tolerantnom.

(Srna)

Šabat Šoftim

šoftim

tzedek-tzedek-tirdof

Šoftim vešotrim titen-leha behol-še’areha ašer HAŠEM Eloheha noten leha lišvateha vešafetu et-ha’am mišpat cedek.

» Suce i službenike (za provedbu zakona) postavit ćeš za sebe u svim svojim gradovima koje ti VJEČNI B-g tvoj daje, za svoja plemena i oni će suditi narodu pravednim sudom. Nećeš iskriv-ljavati pravice; nećeš biti pristran i nećeš uzimati mita, jer mito zasljepljuje oči mudrih, i iskriv-ljava riječi pravedne. Pravdu, pravdu ćeš slijediti, da budeš živ i uzmeš u posjedu zemlju koju ti VJEČNI B-g tvoj, daje.« »Nećeš posaditi za sebe drvo za idolopoklonstvo, bilo kakvo drvo, u blizini žrtvenika VJEČNOG B-ga svoga, koji ćeš napraviti za sebe. I nećeš podići za sebe stup*, koji VJEČNI B-g tvoj mrzi.

Opširnije

 

Šabat Re’e

ree

Re’e anohi noten lifnehem hajom beraha uklala.

»Vidite, danas pred vas stavljam blagoslov i prokletstvo: blagoslov, ako ćete slušati zapovijedi VJEČNOG, B-ga svoga, koje vam danas nalažem; a prokletstvo, ako nećete slušati zapovijedi VJEČNOG, B-ga svoga, nego skrenete s puta koji vam danas propisujem, da slijedite druge bogove koje ne poznavajete. I bit će, kada te VJEČNI, B-g tvoj, dovede u zemlju u koju ideš da je zaposjedneš, da ćeš staviti taj blagoslov nad gorom Gerizim, i to prokletstvo nad gorom Ebal. Nisu li one s onu stranu Jordana, daleko, putem prema zapadu, u zemlji Kenaanaca, koji žive u Aravi, nasuprot Gilgalu, uz ravnice More? Jer prelazite preko Jordana da zaposjednete zemlju koju vam daje VJEČNe, B-g vaš. I zaposjest ćete je i nastanite se u njoj. I držat ćete i vršite sve zakone i uredbe koje vam danas izlažem.«

Više o ovosedmičnoj paraša naći ćete u sekciji Divrej Tora na našem web sajtu. Šabat Šalom!

Podsjećamo sve zainteresovane na rubriku Donirajte na našem web sajtu. Pozivamo sve ljude dobre volje, pojedince i predstavnike pravnih lica koja mogu donirati finansijska sredstva da uplate dobrovoljne priloge i pomognu rad i aktivnosti Jevrejske opštine u Doboju. Instrukcije za plaćanje navedene su u rubrici Donirajte ili nas kontaktirajte putem maila na jodoboj1874@yahoo.com.

Sigurnosna pravila Jevrejske opštine Doboj • Posjetitelji svoj dolazak moraju najaviti i dogovoriti s kancelarijiom Jevrejske opštine Doboj putem telefona 065/894-307 ili 066/781-221 ili putem e-maila jodoboj1874@yahoo.com • Pri ulasku obavezno je predočiti identifikacijski dokument (putovnica/pasoš, lična karta ili vozačka dozvola EU izdana od 1.1.2014 godine) • Ulazak u objekat zabranjen je posjetiteljima s torbama i naprtnjačama • Prilikom blagdana zabranjeno je unositi u singagogu elektronske uređaje (kamere, fotoaparate, mobilne telefone, itd.) • Posjetitelji ne mogu napuštati sinagogu do završetka službe. • Nenajavljenim posjetiteljima bit će onemogućen ulazak u objekat. • Jevrejska opština Doboj zadržava diskreciono pravo zabraniti ulazak u objekat osobama koje se ne pridržavaju sigurnosne procedure prilikom ulaska ukazane od strane službenih osoba Jevrejske opštine Doboj • Za više informacija kontaktirajte kancelariju Jevrejske opštine Doboj: jodoboj1874@yahoo.com
Večeras 09.03.2017. godine u 19:00 časova u jevrejskom kulturnom centru biće otvroena izložba “Sarajevska Hagada”. Radujemo se Vašem odazivu!!
Ukoliko ste profesor muzike i pružate časove djeci i omladincima kontaktirajte nas putem maila. Naš muzičko edukativni centar ima odlične uslove za održavanje individualnih časova, priprema za koncertne nastupe na pianinu i drugim instrumentima.
Preporučujemo da posjetite rubriku Linkovi i upoznate se sa dešavanjima u jevrejskim zajednicama u regionu i širom svijeta.
Jevrejskoj opštini u Doboju neophodna su donatorska sredstva za sanaciju krova na objektu sinagoge koji je znatno oštećen zbog vrmenskih neprilika u toku 2014. godine. Dobrovoljni prilozi pojedinaca i organizacija mogu se uplatiti na račun Jevrejske opštine u Doboju sa naznakom “Sanacija krova sinagoge u Doboju”. Informacije o žiro računu se nalaze u rubrici Donirajte. Zahvaljujemo na podršci!

Jevrejska opština i kulturni centar u Doboju

Usmjereni smo ka očuvanju jevrejske vjere, tradicije i identiteta na prostorima BiH i ka očuvanju i unapređivanju mira, kulturne i ekonomske saradnje među svim narodima u BiH. Naša vizija je promovisati dobre međuljudske i međuvjerske odnose, toleranciju i kompromis među narodima u BiH, te iskorijeniti rasne, vjereske, etničke i svaki drugi vid diskriminacije..

old document