Vijesti i najave

Šabat Pinhas

688155

I govoraše VJEČNI Mošeu rekavši:

»Pinehas, sin El’azara, sina Arona kohena, odvratio je moj gnjev od sinova Izraelovih, jer Me revnosno osvetio među njima, tako da nisam uništio sinove Izraelove zbog svog revnovanja. Stoga kaži: Evo, dajem mu Moj savez mira. Bit će za njega i njegove potomke nakon njega kao vječni savez svećeništva, jer je revnovao za svoga B-ga i izvršio pomirenje za izraelski narod.’« Ime Izraelcu koji je bio ubijen – onome što je ubijen s Midjankom – bješe Zimri ben Salu, glavar jedne od porodica Šim’onovih. A ime ubijene žene Midjanke bješe Kozbi kći Curova, glavara jednog plemena, jedne porodice u Midjanu.

I govoraše VJEČNI Mošeu rekavši:

»Navali na Midjance i potuci ih, jer su i oni navaljivali na vas svojim lukavštinama kad su lukavo radili protiv vas u slučaju Peora i u slučaju Kozbi, sestre njihove, kćeri glavara midjansko-ga, koja je bila ubijena u vrijeme pomora nastalog zbog Peora.

«Nakon pomora VJEČNI je govorio Mošeu i El’azaru, sinu Arona kohena, rekavši:

»Obavite popis sve zajednice sinova Izraelovih, od dvadeset godina pa naviše, po njihovim porodicama, sve koji su u Izraelu sposobni za borbu. Moše, i El’azar svećenik govorili su s njima na poljanama Moava, uz Jordan kod Jerihona, rekavši: od dvadeset godina pa naviše, kako je VJEČNI naredio Mošeu i sinovima Izraelovim koji su izašli iz Egipata.

Više o ovosedmičnoj paraša pročitajte u rubrici Divrej Tora na našem portalu ili nam se obratite putem maila za dodatnu literaturu.

Šabat Balak

Rembrandt_Harmensz._van_Rijn_122

Balak ben Cipor vidje sve što Izrael učini Amorejcima. Moav se uvelike poboja toga naroda jer je bio brojan. Moava obuze strah od Izraelaca. Zato reče Moav midjanskim starješinama: »Sad će ova rulja oko nas sve pòpasti kao što vol popáse travu po polju.« Balak ben Cipor bijaše moavski kralj u ono vrijeme. On pošalje glasnike Bil’amu ben Beoru, u Petoru, koji se nalazi na Rijeci, u zemlji Amonaca. Pozove ga rekavši: »Evo je došao neki narod iz Egipta; evo je prekrio lice zemlje i naselio se uza me. Zato dođi i prokuni mi ovaj narod jer je jači od mene. Tako ću ga moći svladati i istjerati iz zemlje. A znam da je blagoslovljen onaj koga blagosloviš, a proklet onaj koga prokuneš.

«Starješine moavske i starješine midjanske krenu s nagradom za vračanje u svojim rukama. Stignu Bil’amu i prenesu mu Balakovu poruku. On im rekne: »Prenoćite ovdje te ću vam odgovoriti prema onome što mi VJEČNI kaže.« Tako moavski knezovi ostanu kod Bil’ama. B-g dođe Bil’amu i upita: »Tko su ti ljudi s tobom?« Bil’am odgovori B-gu: »Poslao ih k meni Balak ben Cipor, moavski kralj, s porukom: ‘Evo je neki narod došao iz Egipta i prekrio lice zemlje. Dođi da ga prokuneš. Tako ću ga moći svladati i protjerati.’« Ali B-g reče Bil’amu: »Nemoj ići s njima! Nemoj proklinjati onaj narod jer je blagoslovljen.«

Više o ovosedmičnoj paraša pročitajte u rubrici Divrej Tora na našem portalu ili nam se obratite putem maila za dodatnu literaturu.

Šabat Hukat

water rock

VJEČNI reče Mošeu i Aronu: »Ovo je zakonska odredba što ju je VJEČNI naredio: Reci Izraelcima neka ti dovedu crvenu junicu, zdravu, na kojoj nema mane i na koju još nije stavljan jaram. A vi je predajte svećeniku Eleazaru. Neka se zatim izvede izvan tabora i zakolje pred njim. Svećenik Eleazar neka uzme njezine krvi na svoj prst pa njome poškropi sedam puta prema pročelju Šatora sastanka. Neka se onda junica spali na njegove oči; neka joj se spale: koža, meso, krv i nečist. Potom neka svećenik uzme cedrovine, izopa i crvenoga prediva pa ih baci usred vatre gdje se krava spaljuje. Neka svećenik opere svoju odjeću, a svoje tijelo u vodi okupa.

Opširnije

 

Prilog jevrejsko groblje u Derventi

ДОМАЋИНСКИ ПРИМЈЕР УРЕЂЕЊА ЈЕВРЕЈСКОГ ГРОБЉА

ДЕРВЕНТА, 11. ЈУЛА /СРНА/ – На Јеврејском гробљу у Дервенти данас је озваничен завршетак друге фазе уређења гробља и одржан помен за Јевреје који су некада живјели у Дервенти и оне који су страдали у логорима смрти током Другог свјетског рата.

Генерални секретар Јеврејске заједнице Добој Дарио Атијас каже да су на иницијативу Јеврејске општине Добој и Републичког секретаријата за вјере, у сарадњи са oпштином Дервента, урађени радови на уређењу јеврејског гробља у Дервенти.

“Ради се о другој фази уређења гробља на локацији Рабић. Ово је домаћински примјер и благослов за грађане Дервенте који се шаље у свијет како треба да се чува и очува историјско насљеђе у градовима гдје више нема Јеврејских заједница. И у наставку биће рађени радови о чијем интензитету смо данас разговарали”, изјавио је новинарима Атијас.

Opširnije

Šabat Korah

korah

I pridobi za sebe Korah ben Jichar, potomak Kehata, potomak Levija, Datana i Avirama, sinove Eliavove, i Ona ben Peleta potomke Rubenove. Oni se suprostaviše Mošeu zajedno sa dvjesta i pedeset sinova Izraelovih, starješina zajednice, predstavnika skupštine i ljudi na glasu.

Oni se skupiše protiv Mošea i Arona i rekoše im: “Previše ste uzeli na sebe, jer cijela zajednica, svi su sveti, i VJEČNI je među njima. Zašto se vi uzdižete iznad zajednice VJEČNOG?” Moše to ču i pade ničice na svoje lice. I progovori Korahu i svoj družini njegovoj rekavši: “Ujutro će VJEČNI obznaniti, tko je njegov i tko je svet, i približit će ih k sebi. I onoga koga izabere, on će mu se približiti. Učinite ovo: Uzmite sebi kadionice, Korah i sva družina njegova. Metnite vatre u njih i stavite na njih tamjana sutra pred VJEČNIM. I čovjek koga VJEČNI izabere, on je svet. Previše ste toga uzeli na sebe, sinovi Levijevi.”

Moše reče Korahu: “Molim vas saslušajte, sinovi Levijevi.  Zar nije dosta, što vas je B-g Izraelov odvojio od zajednice Izraelove, da vas približi k sebi, da vršite službu u Šatoru VJEČNOG i stojite pred zajednicom da služite za njih? Približio je tebe i svu tvoju braću, sinove Levijeve s tobom, a vi tražite još i svećeništvo. Zato ste ti i sva tvoja družina, koja se skupila, protiv VJEČNOG, jer tko je Aron, da se žalite na njega?” I poslao je Moše da pozovu Datana i Avirama, sinove Eliavove, ali oni odgovoriše: ” Nećemo doći! Zar nije dosta, što si nas odveo iz zemlje u kojoj teče mlijeko i med da nas poubijaš u pustinji, nego se sada još hoćeš i nametnuti za gospodara nad nama?

Više o ovosedmičnoj paraša pročitajte u rubrici Divrej Tora na našem portalu.

 

Šabat Šelah

spies

I progovori VJEČNI Mošeu rekavši: “Pošalji za sebe ljude i neka izvide zemlju Kanaan, koju Ja dajem sinovima Izraelovim. Po jednog čovjeka od svakoga plemena očinskog pošlji; svaki od njih (neka bude) starješina.”

I posla ih Moše iz pustinje Paran po riječi VJEČNOG. Svi ljudi bijahu starješine sinova Izraelovih. A ovo su imena njihova: Za pleme Rubenovo Šamua ben Zakur; za pleme Šim’onovo Šafat ben Hori; za pleme Judino Kalev ben Jefune; za pleme Jisaharovo Jigal ben Josef; za pleme Efrajimovo Hošea bin Nun; za pleme Binjaminovo Palti ben Rafu; za pleme Zevulunovo Gadiel ben Sodi; za pleme Josefovo, za pleme Menašeovo Gadi ben Susi; za pleme Danovo Amiel ben Gemali; za pleme Ašerovo Setur ben Mihael; za pleme Naftalijevo Nahbi ben Vofsi; za pleme Gadovo Geuel ben Mahi. To su imena ljudi, koje posla Moše, da izvide zemlju. I nazva Moše Hošeu bin Nuna Jehošua. I posla ih Moše, da izvide zemlju Kanaan, i reče im: “Popnite se ovdje s juga i uspnite se na goru. Vidjet ćete kakva je to zemlja i narod što prebiva u njoj; jesu li snažni ili slabi, da li ih je malo ili mnogo. I kakva je zemlja koju nastanju-ju, je li dobra ili loša; i kakvi su gradovi u kojima borave, otvoreni ili utvrđeni; Kakvo je tlo, je li plodno ili neplodno; ima li po njemu drveća ili nema? Budite odvažni i uzmite od plodova te zemlje.” A bijaše vrijeme dozrijevanja prvih grozdova.

Više o ovosedmičnoj paraša pročitajte u rubrici Divrej Tora ili nam se javite putem maila na jodoboj1874@yahoo.com

Svojim Dervenćanima

DSC05161 (Mobile)

DSC05164 (Mobile)

DSC05181 (Mobile)

DSC05179 (Mobile)

U toku mjeseca juna 2016 godine započela je akcija uređenja jevrejskog groblja u Derventi na inicijativu Jevrejske opštine u Doboju.

Uz podršku načelnika opštine Derventa, gospodina Milorada Simića, i u partnerstvu sa javnim preduzećem “Komunalac”, njegovim rukovodiocem gospodinom Denisom Pijetlovićem i uposlenicima, učinjeni su ogromni napori da se očuva sjećanje na Jevreje, Dervenćane koji su sahranjeni na groblju Rabić u Derventi. U Derventi danas živi svega jedan Jevrejin, član naše zajednice, ali sjećanje na mnogobrojne Dervenćane koji su činili sastavni dio derventske čaršije ne jenjava, kao i na one deportovane u logore u vihoru Drugog Svejetskog Rata.

Ne samo da Derventa prednjači u ekonomskom smislu u odnosu na mnoge opštine u Bosni i Hercegovini, već ovakvim primjerom šalje poruku svim opštinama, kao i cijelom svijetu, kako na domaćinski način treba postupati sa svojim istorijskim naslijeđem i gajiti multietničke i multikulturalne odnose.

Kao Jevrejska zajednica smatramo da su načelnik opštine Derventa, gospodin Milorad Simić i osoblje preduzeća “Komunalac” Derventa zaradili veliki blagoslov, prije svega, za sebe i svoje porodice ali i za sve građane Dervente koji mogu biti ponosni na svoje rukovodstvo i na urađeni posao u proteklom mjesecu.

Ovim putem izražavamo veliku zahvalnost načelniku opštine i svima koji učestvuju u ovim aktivnostima, i neka Vam HaShem podari svako dobro i blagostanje, Vama i svim građanima opštine Derventa. HVALA!

Šabat Behaalotha

behaalotcha-2

I progovori VJEČNI Mošeu rekavši: “Govori Aronu i reci mu: Kada pališ svjetionice, prema licu menore (svijećnjaka) će bacati svjetlo svoje sedam svjetionica.” Učini tako Aron – prema licu menore (svijećnjaka) zapali svjetionice, kao što VJEČNI zapovjedi Mošeu,

A ovo je način izrade menore (svijećnjaka): kovanim radom od zlata, od njenog stabla pa do njenih cvjetova kovana je bila, prema prikazu koji je pokazao VJEČNI Mošeu, tako je načinjena menora. I progovori VJEČNI Mošeu rekavši:

“Uzmi Levite od sinova Izraelovih i očisti ih. I ovako ćeš učiniti za njihovo očišćenje: Poškropi na njih vodu očišćenja i neka prijeđu britvom preko čitavog njihovog tijela; i neka urone svoje haljine i postat će čisti. I uzet će mladog bika i njegov jestivi prinos, fino brašno umiješano s uljem. I drugoga mladog bika uzet ćeš za žrtvu za grijeh. Dovest ćeš ih Levitima pred Šator sastanka i skupit ćeš čitavu zajednicu sinova Izraelovih. Dovest ćeš Levite pred VJEČNOG, a sinovi Izraelovi položit će svoje ruke na Levite, I ljuljat će Aron Levite (kao žrtvu) mahanjem pred VJEČNIM, pred sinovima Izraelovim, i oni će biti za vršenje službe VJEČNOM. I Leviti će položiti svoje ruke na glave bikova, i odredit ćeš jednoga za hatat (žrtvu radi grijeha), i jednoga za ola (žrtvu paljenicu) VJEČNOM, da učiniš pomirenje za Levite. I postavit ćeš Levite pred Arona i pred njegove sinove i ljuljat ćeš ih (kao žrtvu) mahanjem pred VJEČNIM. I odvojit ćeš Levite od sinova Izraelovih, i Leviti će biti Moji,

Više o ovosedmičnoj paraša pročitajte u rubrici Divrej Tora.

 

Rabin Isak Asijel povodom 90 godina postojanja beogradske sinagoge

Asijel

Učilište je svetije mesto od molitvenog prostora

U judaizmu je učenje vid bogosluženja. U sinagogi držimo veliki broj kurseva – hebrejskog jezika, judaizma, istorije, jevrejskog prava… za članove zajednice, ali i one koji to nisu – napominje rabin Isak Asijel

Autor: Jelena Tasić

Beograd – Koncertima u Zadužbini Ilije M. Kolarca i u dvorištu sinagoge, molitvom i predavanjem Ilana Fridmana iz Izraela, jedina aktivna jevrejska bogomolja u Beogradu i u centralnoj Srbiji sinagoga Sukat Šalom ovog vikenda obeležiće 90. rođendan.

– Na koncertu na Kolarcu nastupiće ansambl Šaila Utfila i najstariji jevrejski hor ne samo na Balkanu “Braća Baruh”, ranije poznat kao Srpsko-jevrejsko pevačko društvo. U prvom delu koncerta biće izvedena muzička drama “Las Coplas de Yozef Ha – Tsadik”. To je jevrejski notni rukopis iz Turske zamišljen kao mjuzikl, koji je Stefan Sablić oživeo. Izvode ga ansambl i hor, a drugom delu koncerta “Braća Baruh” izvodi svoj program horske duhovne i svetovna muzike. U subotu uveče ansambl Gulaža iz Izraela, u okviru Etno fjužn festa, u dvorištu sinagoge izvešće muziku Jevreja iz Jermenije i Severne Afrike – kaže u razgovoru za Danas rabin Isak Asijel.

Prema njegovim rečima, sinagoga u Ulici maršala Birjuzova je aškenaška, mada se u njoj sada služi po sefardskoj tradiciji, zato što su posle Drugog svetskog rata svi rabini bili sefardi.

Opširnije

Sigurnosna pravila Jevrejske opštine Doboj • Posjetitelji svoj dolazak moraju najaviti i dogovoriti s kancelarijiom Jevrejske opštine Doboj putem telefona 065/894-307 ili 066/781-221 ili putem e-maila jodoboj1874@yahoo.com • Pri ulasku obavezno je predočiti identifikacijski dokument (putovnica/pasoš, lična karta ili vozačka dozvola EU izdana od 1.1.2014 godine) • Ulazak u objekat zabranjen je posjetiteljima s torbama i naprtnjačama • Prilikom blagdana zabranjeno je unositi u singagogu elektronske uređaje (kamere, fotoaparate, mobilne telefone, itd.) • Posjetitelji ne mogu napuštati sinagogu do završetka službe. • Nenajavljenim posjetiteljima bit će onemogućen ulazak u objekat. • Jevrejska opština Doboj zadržava diskreciono pravo zabraniti ulazak u objekat osobama koje se ne pridržavaju sigurnosne procedure prilikom ulaska ukazane od strane službenih osoba Jevrejske opštine Doboj • Za više informacija kontaktirajte kancelariju Jevrejske opštine Doboj: jodoboj1874@yahoo.com
Večeras 09.03.2017. godine u 19:00 časova u jevrejskom kulturnom centru biće otvroena izložba “Sarajevska Hagada”. Radujemo se Vašem odazivu!!
Ukoliko ste profesor muzike i pružate časove djeci i omladincima kontaktirajte nas putem maila. Naš muzičko edukativni centar ima odlične uslove za održavanje individualnih časova, priprema za koncertne nastupe na pianinu i drugim instrumentima.
Preporučujemo da posjetite rubriku Linkovi i upoznate se sa dešavanjima u jevrejskim zajednicama u regionu i širom svijeta.
Jevrejskoj opštini u Doboju neophodna su donatorska sredstva za sanaciju krova na objektu sinagoge koji je znatno oštećen zbog vrmenskih neprilika u toku 2014. godine. Dobrovoljni prilozi pojedinaca i organizacija mogu se uplatiti na račun Jevrejske opštine u Doboju sa naznakom “Sanacija krova sinagoge u Doboju”. Informacije o žiro računu se nalaze u rubrici Donirajte. Zahvaljujemo na podršci!

Jevrejska opština i kulturni centar u Doboju

Usmjereni smo ka očuvanju jevrejske vjere, tradicije i identiteta na prostorima BiH i ka očuvanju i unapređivanju mira, kulturne i ekonomske saradnje među svim narodima u BiH. Naša vizija je promovisati dobre međuljudske i međuvjerske odnose, toleranciju i kompromis među narodima u BiH, te iskorijeniti rasne, vjereske, etničke i svaki drugi vid diskriminacije..

old document