Vijesti i najave

Šabat Ki Tavo

thank_offering_unto_the_lord

Kad stigneš u zemlju koju ti VJEČNI, B-g tvoj, daje u baštinu, kad je zaposjedneš i u njoj se nastaniš, uzmi nešto prvina od svakoga ploda što ga budeš dobivao od zemlje koju ti VJEČNI, B-g tvoj, daje: stavi ih u košaru, otiđi u mjesto što ga VJEČNI, B-g tvoj, odabere da u njemu nastani svoje ime. Stupi k svećeniku koji bude tada vršio službu i reci: ‘Priznajem danas pred VJEČNIM, B-gom svojim, da sam stigao u zemlju za koju se VJEČNI zakleo našim ocima da će je nama dati.’ Zatim će svećenik uzeti iz tvoje ruke košaru i položiti je pred žrtvenik VJEČNOG, B-ga tvoga. Ti onda nastavi i reci pred VJEČNIM, B-gom svojim: ‘Moj je otac bio aramejski lutalac koji je s malo čeljadi sišao u Egipat da se skloni. Ali je ondje postao velikim, brojnim i moćnim narodom. Egipćani su s nama postupali loše; tlačili su nas i nametnuli nam teško ropstvo. Vapili smo VJEČNOM, B-gu otaca svojih. VJEČNI je čuo vapaj naš; vidje naš jad, našu nevolju i našu muku. Iz Egipta nas izvede VJEČNI moćnom rukom i ispruženom mišicom, velikom strahotom, znakovima i čudesima. I dovede nas na ovo mjesto i dade nam ovu zemlju, zemlju kojom teče med i mlijeko. I sad, evo, donosim prvine plodova s tla što si mi ga, VJEČNI, dao.’ Stavi ih pred VJEČNOG, B-ga svoga, i pred VJEČNIM, B-gom svojim, duboko se nakloni. A onda zajedno s levitom i došljakom koji bude kod tebe uživaj sva dobra kojima je VJEČNI, B-g tvoj, obasuo tebe i dom tvoj.«

Više o ovosedmičnoj paraša pročitajte u rubrici Divrej Tora na našem portalu ili nam se obratite putem maila za dodatnu literaturu.

Šabat Ki Tece

afiche-ki-tetze

Kad odeš u rat na svoje neprijatelje pa ih VJEČNI B-g tvoj, preda u ruke tvoje te ih zarobiš, ako među zarobljenicima opaziš lijepu ženu i u nju se zagledaš, možeš je uzeti za ženu. Dovedi je svojoj kući pa neka obrije glavu, obreže nokte i odbaci haljine u kojima je zarobljena. Neka provede mjesec dana u tvome domu oplakujući svoga oca i svoju majku. Poslije toga možeš joj pristupiti kao muž i neka ti postane ženom. Ako ti poslije ne bi bila po volji, pusti je kuda joj drago. Za novac je ne smiješ prodati niti s njom postupiti kao s ropkinjom jer ti je bila žena. Ako netko ima dvije žene: jednu koja mu je draga, a drugu koja mu je mrska, te mu i draga i mrska rode sinove, ali prvorođenac bude od one koja mu je mrska, onda, kad dođe dan da podijeli svoju imovinu među svoje sinove, ne smije postupiti prema prvorođencu od drage na štetu sina od mrske, koji je prvenac, nego mora za prvorođenca priznati sina od mrske i njemu dati dvostruk dio od svega što ima. Jer on je prvina njegove snage – njemu pripada pravo prvorodstva. Ako netko ima razuzdana i nepokorna sina koji ne sluša ni oca ni majke – pa ni onda pošto ga kazne – neka ga njegov otac i njegova mati odvedu starješinama svoga grada, na vrata svoga mjesta, i neka kažu gradskim starješinama: ‘Ovaj naš sin je razuzdan i nepokoran; neće da nas sluša; ništarija je i pijanica.’ Potom neka ga svi ljudi, njegovi sugrađani, kamenjem zasiplju dok ne pogine. Tako ćeš iskorijeniti zlo iz svoje sredine: sav će Izrael to čuti i bojat će se.

Više o ovosedmičnoj paraša pročitajte u rubrici Divrej Tora sa komentarima!

Otvoren centar jevrejske tradicije i kulture u Beogradu

habad-srbija-tanjug-sava-radovanovic

http://rs.n1info.com/a192863/Vesti/Kultura/Habad-Beograd.html

 

Šabat Šoftim

shoftim

Suce i službenike (za provedbu zakona) postavit ćeš za sebe u svim svojim gradovima koje ti VJEČNI B-g tvoj daje, za svoja plemena i oni će suditi narodu pravednim sudom. Nećeš iskriv-ljavati pravice; nećeš biti pristran i nećeš uzimati mita, jer mito zasljepljuje oči mudrih, i iskriv-ljava riječi pravedne. Pravdu, pravdu ćeš slijediti, da budeš živ i uzmeš u posjedu zemlju koju ti VJEČNI B-g tvoj, daje. Nećeš posaditi za sebe drvo za idolopoklonstvo, bilo kakvo drvo, u blizini žrtvenika VJEČNOG B-ga svoga, koji ćeš napraviti za sebe. I nećeš podići za sebe stup*, koji VJEČNI B-g tvoj mrzi.

Opširnije

Manifestacija “Dani Izraela i jevrejske kulture”

Dani Izraela u BL

Šabat Ree – Roš hodeš

Re'eh-Hebrew

Re’e anohi noten lifnehem hajom beraha uklala.

»Vidite, danas pred vas stavljam blagoslov i prokletstvo: blagoslov, ako ćete slušati zapovijedi VJEČNOG, B-ga svoga, koje vam danas nalažem; a prokletstvo, ako nećete slušati zapovijedi VJEČNOG, B-ga svoga, nego skrenete s puta koji vam danas propisujem, da slijedite druge bogove koje ne poznavajete. I bit će, kada te VJEČNI, B-g tvoj, dovede u zemlju u koju ideš da je zaposjedneš, da ćeš staviti taj blagoslov nad gorom Gerizim, i to prokletstvo nad gorom Ebal. Nisu li one s onu stranu Jordana, daleko, putem prema zapadu, u zemlji Kenaanaca, koji žive u Aravi, nasuprot Gilgalu, uz ravnice More? Jer prelazite preko Jordana da zaposjednete zemlju koju vam daje VJEČNe, B-g vaš. I zaposjest ćete je i nastanite se u njoj. I držat ćete i vršite sve zakone i uredbe koje vam danas izlažem.«

Više o ovosedmičnoj paraša pročitajte u rubrici Divrej Tora na našem portalu ili nam se obratite putem maila za dodatnu literaturu.

 

Šabat Ekev

ekev-21

»A za nagradu – budeš li slušao ove naloge, držao ih te izvršavao – VJEČNI, B-g tvoj, držat će ti Savez svoj i milost za koje se zakleo tvojim ocima. Ljubit će te, blagoslivljati i razmnažati; blagoslivljat će plod utrobe tvoje i rod zemlje tvoje: žito tvoje, vino tvoje, ulje tvoje, mlađ krava tvojih i prirast stoke tvoje u zemlji za koju se zakleo ocima tvojim da će je tebi dati. Bit ćeš blagoslovljen nad sve narode; neće u tebe biti ni neplodna ni neplodne, ni među tvojom čeljadi ni među stokom tvojom. VJEČNI će od tebe maknuti svaku bolest; neće na te pustiti ni jedno od strašnih zala egipatskih za koja znaš, nego će njima pritiskati one koji te mrze. Uništavaj sve narode koje ti VJEČNI, B-g tvoj, bude predavao. Neka ih ne sažaljuje oko tvoje. Nemoj se klanjati njihovim kumirima, jer bi ti to bilo zamkom.

Opširnije

Šabat Nahamu, paraša Vaethanan

Nahamu

»Tada zamolih milost VJEČNOG rekavši: ‘G-spode moj, VJEČNI! Ti si počeo pokazivati svome sluzi svoju veličajnost i svoju moć. Ta koji bog, na nebu ili na zemlji, može izvesti takva djela i čudesa kao što su tvoja! Dopusti mi da odem onamo i pogledam onu blaženu zemlju preko Jordana, onaj krasni gorski kraj i Libanon!’ Ali je VJEČNI, zbog vas, bio na me ljut, pa me nije uslišao. ‘Dosta’, reče mi VJEČNI, ‘ne govori mi više o tom! Popni se na vrhunac Pisge i upri oči svoje na zapad, sjever, jug i istok. Razmotri dobro očima svojim, jer preko Jordana nećeš prijeći. Uputi Jošuu, osokoli ga i ohrabri! On neka ide na čelu ovoga naroda; neka ih on uvede u posjed zemlje koju vidiš.’ Tako smo ostali u toj dolini kraj Bet Peora.«
Opširnije

Paraša Dvarim

devarim

Ovo su riječi koje je rekao Moše čitavom Izraelu, s onu stranu Jordana, u pustinji, u ravnici nasuprot (Mora) Trstikova, između Parana i Tofela, i Lavana i Hacerota i Di Zahava, jedanaest dana (hoda) putem koji vodi od gore Seir do Kadeš Barnee. I bilo je u četrdesetoj godini, u jednaestom mjesecu, prvog dana mjeseca, kada je Moše govorio sinovima Izraelovim u skladu sa svime što mu je VJEČNI zapovijedio za njih. Nakon što je porazio Sihona, kralja amorejskoga, koji je stolovao u Hešbonu, i Oga, kralja bašanskoga, koji je stolovao u Aštarotu u Edreji, s onu stranu Jordana, u zemlji Moava, počeo je Moše pojašnjavati ovu Toru govoreći:

»VJEČNI, B-g naš, govorio nam je na Horevu rekavši: ‘Dosta ste boravili kod ove gore. Okrenite se i zaputite se i dođite do gore Amorejaca i svih njenih susjeda, na visoravni, na gori, i u nizini i na jugu, i na morskoj obali, zemlji Kanaanskoj i Libanonu, sve do velike rijeke, rijeke Eufrata. Vidite, dajem pred vas zemlju, dođite i zaposjednite zemlju za koju se VJEČNI zakleo vašim praocima, Avrahamu, Jichaku i Jaakovu, da će je dati njima i njihovu potomstvu nakon njih.’« »I rekao vam sam u to vrijeme kazavši: ‘Ne mogu vas sâm nositi. VJEČNI, B-g vaš, umnožio vas je i evo vas je danas kao zvijezda nebeskih po množini. Neka vam VJEČNI, Bog vaših praotaca, doda sâm još tisuću puta i blagoslovi vas kako vam je rekao!

Više o ovosedmičnoj paraša pročitajte u rubrici Divrej Tora na našem portalu ili nam se obratite putem maila za dodatnu literaturu.

 

Šabat Matot – Masej 5776

matot

I progovori Moše poglavarima plemena Sinova Izraelovih rekavši:

»Ovo je stvar koju je zapovijedio VJEČNI: Ako koji čovjek učini zavjet ili se uz zakletvu obveže da će se nečega odreći, neka ne krši svoje riječi; neka izvrši sve što iz njegovih usta izađe! Ako koja žena učini VJEČNOM zavjet ili se obveže da će se nečega odreći dok je još mlada, u očevu domu, a otac joj sazna za zavjet i obećanje kojim se obvezala pa joj ništa ne rekne, tada su valjani svi njezini zavjeti i valjano je svako obećanje kojim se obvezala. Ali ako joj se otac usprotivi kad sazna, nikakav njezin zavjet ni njezino obećanje kojim se vezala ne vrijedi. VJEČNI će joj oprostiti jer joj se otac usprotivio. Ako se uda dok je pod svojim zavjetima ili pod obećanjem koje je nepromišljeno izišlo iz njezinih usta, pa njezin muž sazna i pošto je saznao ništa joj ne rekne, tada vrijede njezini zavjeti i vrijede obećanja kojima se obvezala. No ako se njezin muž usprotivi kad o tom sazna, ukida se time njezin zavjet i obećanje što je nepromišljeno izišlo iz njezinih usta. I VJEČNI će joj oprostiti.

Opširnije

Sigurnosna pravila Jevrejske opštine Doboj • Posjetitelji svoj dolazak moraju najaviti i dogovoriti s kancelarijiom Jevrejske opštine Doboj putem telefona 065/894-307 ili 066/781-221 ili putem e-maila jodoboj1874@yahoo.com • Pri ulasku obavezno je predočiti identifikacijski dokument (putovnica/pasoš, lična karta ili vozačka dozvola EU izdana od 1.1.2014 godine) • Ulazak u objekat zabranjen je posjetiteljima s torbama i naprtnjačama • Prilikom blagdana zabranjeno je unositi u singagogu elektronske uređaje (kamere, fotoaparate, mobilne telefone, itd.) • Posjetitelji ne mogu napuštati sinagogu do završetka službe. • Nenajavljenim posjetiteljima bit će onemogućen ulazak u objekat. • Jevrejska opština Doboj zadržava diskreciono pravo zabraniti ulazak u objekat osobama koje se ne pridržavaju sigurnosne procedure prilikom ulaska ukazane od strane službenih osoba Jevrejske opštine Doboj • Za više informacija kontaktirajte kancelariju Jevrejske opštine Doboj: jodoboj1874@yahoo.com
Večeras 09.03.2017. godine u 19:00 časova u jevrejskom kulturnom centru biće otvroena izložba “Sarajevska Hagada”. Radujemo se Vašem odazivu!!
Ukoliko ste profesor muzike i pružate časove djeci i omladincima kontaktirajte nas putem maila. Naš muzičko edukativni centar ima odlične uslove za održavanje individualnih časova, priprema za koncertne nastupe na pianinu i drugim instrumentima.
Preporučujemo da posjetite rubriku Linkovi i upoznate se sa dešavanjima u jevrejskim zajednicama u regionu i širom svijeta.
Jevrejskoj opštini u Doboju neophodna su donatorska sredstva za sanaciju krova na objektu sinagoge koji je znatno oštećen zbog vrmenskih neprilika u toku 2014. godine. Dobrovoljni prilozi pojedinaca i organizacija mogu se uplatiti na račun Jevrejske opštine u Doboju sa naznakom “Sanacija krova sinagoge u Doboju”. Informacije o žiro računu se nalaze u rubrici Donirajte. Zahvaljujemo na podršci!

Jevrejska opština i kulturni centar u Doboju

Usmjereni smo ka očuvanju jevrejske vjere, tradicije i identiteta na prostorima BiH i ka očuvanju i unapređivanju mira, kulturne i ekonomske saradnje među svim narodima u BiH. Naša vizija je promovisati dobre međuljudske i međuvjerske odnose, toleranciju i kompromis među narodima u BiH, te iskorijeniti rasne, vjereske, etničke i svaki drugi vid diskriminacije..

old document