Vijesti i najave

Paraša Jitro

 

ten-commandments

Kad Jitro, sveštenik midjanski, tast Mošeov, doču sve, što učini B-g Mošeu i Izraelu, narodu svojemu, da naime izvede VJEČNI Izraelce iz Egipta. Tada Jitro, tast Mošeov, uze sa sobom ženu Mošeovu Ciporu, koju je on bio poslao natrag, i oba sina njezina. Jedan od njih zvao se Geršom, jer je bio rekao: “Došljak sam bio u zemlji tuđoj,” a drugi Eliezer, jer je bio rekao: “B-g oca mojega bio je pomoć moja i izbavio me od mača faraonova.” I dođe Jitro, tast Mošeov, sa sinovima njegovim i ženom njegovom k Mošeu u pustinju, gdje se je bio utaborio na gori B-žjoj.  On poruči Mošeu: “Ja, tast tvoj Jitro, dolazim k tebi sa ženom tvojom i s oba sina njezina, što su kod nje.” Moše se diže i izađe u susret tastu svojemu, nakloni se i poljubi ga. Tada se upitaše za zdravlje i uđu u šator.

Opširnije

Aktuelnosti iz dnevne štampe

Prenosimo članak objavljen u štampanom mediju “Blic” objavljen 27.01.2016.godine pod naslovom “Mitovi i stvarnost: Banjalučkim Jevrejima preti potpuna asimilacija”

JO Banja Luka Blic

Međunarodni Dan Holokausta 27 januar

holokaust2701

Članovi Jevrejske opštine u Doboju prisustvovali su izložbi “Izgubljeno u Holokaustu: jevrejski komšiluk u BiH” u ateljeju “Ismet Mujezinović” u Tuzli povodom Međunarodnog dana Holokausta 27.Januara.
Generalna skupština Ujedinjenih naroda je 2005 godine donijela zvaničnu rezoluciju o obilježavanju Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta (27. januar). Rezolucija apeluje na sve članice Ujedinjenih naroda da poštuju sjećanje na žrtve Holokausta i ohrabruje razvoj obrazovnih programa o istoriji Holokausta, čime se želi pokazati odlučnost da se pomogne u sprječavanju čina genocida u budućnosti.

Opširnije

 

Šabat Bešalah

image001

Kad faraon dopusti da narod ode, B-g ih ne povede prema zemlji filistejskoj, iako je onuda bijaše najbliže. B-g, naime, reče: »Mogao bi se narod predomisliti i vratiti u Egipat kad vidi ratovanje.« Stoga B-g povede narod zaobilaznim putem, kroz pustinju prema Crvenome moru. Izraelci napustiše zemlju egipatsku naoružani od glave do pete. Moše ponese sa sobom Josipove kosti. Jer Josip bijaše zakleo Izraelce riječima: »B-g će se zacijelo za vas zauzeti. Tada i moje kosti odavde ponesite sa sobom!« Krenuvši iz Sukota, utabore se u Etamu, na kraju pustinje. VJEČNI iđaše pred njima, danju u stupu od oblaka da im put pokazuje, a noću u stupu od ognja da im svijetli. Tako mogahu putovati i danju i noću. I nije ispred naroda nestajalo stupa od oblaka danju ni stupa od ognja noću.
Opširnije

Šabat Bo

image

I reče VJEČNI Mošeu: »Dođi faraonu, jer ja otežah srce njegovo i srca slugu njegovih zbog ovih znakova koje ću Ja staviti usred njih; i zato da ti ispričaš u uši djece tvoje i unuka tvojih kako se poigrah s Egipćanima i s čudesnim znakovima koje stavih među njih, da znadete da sam Ja VJEČNI.« I dođoše Moše i Aron, odu k faraonu pa mu rekoše: »Ovako kaže VJEČNI, B-g Hebreja: ‘Do kada ćeš odbijati da budeš ponizan preda mnom? Otpošalji narod moj da Mi može služiti! Jer ako odbiješ poslati narod moj, sutra ću dovesti jata skakavaca na granice tvoje. Oni će zakriti pogled na zemlju tako da tla nećeš vidjeti. I oni će pojesti posljednje ostatke što vam ostadoše iza tuče; i proždrijet će sva stabla što vam po polju rastu. Ispunit će kuću tvoju i kuće slugu tvojih i kuće svih Egipćana – tako kako očevi tvoji ni tvoji praoci ne vidjehu od dana kada dođoše na svijet do danas.’« I okrene se te ode od faraonove prisutnosti.

Opširnije

Šabat Vaera

image001

I progovori B-g Mošeu i reče mu: »Ja sam VJEČNI. Pokazah se Avrahamu, Jichaku i Jaakovu kao El Šadaj i ne dopustih im da me poznaju po imenu mom – VJEČNI. I sklopih savez svoj s njima da ću im dati zemlju kanaansku, zemlju koju su obilazili, zemlju u kojoj življahu kao pridošlice. A i čuh uzdisaje Izraelaca koje Egipćani drže kao robove, i spomenuh se saveza svoga. Stoga kaži Izraelcima: Ja sam VJEČNI; Ja ću vas izbaviti od prisilnog rada u Egiptu i oslobodit ću vas od ropstva u kojem vas drže; izbavit ću vas rukom ispruženom i veličanstvenim sudovima. Uzet ću vas Sebi za narod i bit ću B-gom vašim. Znat ćete da sam Ja, VJEČNI, B-g vaš, onaj koji vas izvodi od egipatske tlake. Dovest ću vas u zemlju za koju podigoh ruku svoju da ću je dati Avrahamu, Jichaku i Jaakovu. I dat ću je vama u baštinu.

Opširnije

 

Šabat Šemot

image001

Ovo su imena sinova Israelovih koji dođoše u Egipat s Jaakovom, svaki čovjek i njegovi ukućani dođoše: Ruben, Šim’on, Levi i Juda; Jisahar, Zevulun i Binjamin; Dan i Naftali; Gad i Ašer.  A bješe ukupno duša što potekoše od Jaakova sedamdeset duša, a Josef bijaše u Egiptu. I umre Josef, i sva njegova braća i sav onaj naraštaj. A sinovi Israelovi bjehu plodni, rađali su, umnožili se i postadoše vrlo vrlo moćni, i zemlja ih se napuni.

I usta novi kralj nad Egiptom koji ne znadijaše Josefa. I reče narodu svom: »Vidite, narod sinova Israelovih brojniji je i moćniji od nas. Hajde, postupimo mudro s njime da ne postane mnogobrojan, i moglo bi se desiti da se u slučaju rata on prikloni neprijateljima našim, i zapodjene rat s nama te ode iz zemlje.« Pa odrediše sakupljače poreza nad njim da ga muče njihovim bremenima. On je faraonu sagradio gradove-skladišta: Pitom i Ramses.

Opširnije

Šabat Vajehi

image

Življaše Jaakov u zemlji egipatskoj sedamnaest godina. I bješe dana Jaakovljevih, godina života njegova, sedam godina i četrdeset i sto godina. A kad se približi vrijeme Israelu da umre, pozva on sina svoga, Josefa, te mu reče: »Molim te, ako nađoh milost u očima tvojim, molim te stavi ruku svoju pod bedro moje i učini mi ljubav i istinu: molim te, nemoj me sahraniti u Egiptu! I leći ću dolje sa ocima svojim, i prenijet ćeš me iz Egipta i sahraniti me u njihovu grobnicu!« On reče: »Učinit ću prema riječima tvojim«. On mu reče: »Zakuni mi se!« – i on mu se zakle. I Israel se duboko pokloni prema uzglavlju ležaja.

Opširnije

Šabat Vajigaš

Joseph_Forgives_His_Brothers

Onda se Juda primače pa mu reče: »Molim te, gospodaru moj, dopusti sluzi svom da progovori riječ ušima gospodara svojega i neka se srdžba tvoja ne rasplamsa na slugu tvog, jer ti si kao faraon. Moj gospodar upita sluge svoje: ’Imate li oca ili brata?’ Rekosmo gospodaru svom: ’Imamo starog oca; i mlado dijete njegove staračke dobi. Njegov brat je mrtav, on je jedini što ostade od majke svoje i otac njegov voli ga.’ Potom ti reče slugama svojim: ’Dovedite mi ga ovamo i upravit ću oko svoje na njega!’ A mi rekosmo gospodaru svom: ’Dječak ne može ostaviti svog oca; jer kada bi ga ostavio, umro bi.’ Ali si rekao slugama svojim: ’Ako vaš najmlađi brat ne dođe ovamo s vama, nećete više vidjeti lica moga.’ I kad smo se otišli sluzi tvome, ocu mome, rekosmo mu riječi gospodara moga. Naš otac bješe rekao: ’Idite natrag i nabavite nam nešto hrane!’ Mi rekosmo: ’Ne možemo ići tamo; jedino ako je naš najmlađi brat s nama, tada ćemo otići, jer ne možemo vidjeti lice onoga čovjeka ako naš najmlađi brat nije s nama.’ Tada tvoj sluga, otac moj, reče nam:

Opširnije

 

Proizvođači unikatnih ručnih radova u bazi podataka

poziv

Proizvođači unikatnih radova sa područja Doboja iz Republike Srpske i iz federalne opštine Maglaj namjeravaju da formiraju jedinstvenu bazu podataka i izrade internet stranicu radi lakše prodaje radova.
U Jevrejskom kulturnom centru u Doboju, u sklopu kojeg se nalazi i suvenirnica, održana je radionica o razvoju domaćih proizvoda i veb marketingu za žene sa područja Doboja i Maglaja, koje izrađuju ručne radove, da bi ovladale vještinama internet prodaje i marketinga.
Predsjednik Udruženja “Gradska liga” Doboj Marija Ivić izjavila je da je krajnji cilj formiranje jedinstvene baze podataka kojoj je do sada pristupilo pedesetak proizvođača unikatnih radova.

Opširnije

Sigurnosna pravila Jevrejske opštine Doboj • Posjetitelji svoj dolazak moraju najaviti i dogovoriti s kancelarijiom Jevrejske opštine Doboj putem telefona 065/894-307 ili 066/781-221 ili putem e-maila jodoboj1874@yahoo.com • Pri ulasku obavezno je predočiti identifikacijski dokument (putovnica/pasoš, lična karta ili vozačka dozvola EU izdana od 1.1.2014 godine) • Ulazak u objekat zabranjen je posjetiteljima s torbama i naprtnjačama • Prilikom blagdana zabranjeno je unositi u singagogu elektronske uređaje (kamere, fotoaparate, mobilne telefone, itd.) • Posjetitelji ne mogu napuštati sinagogu do završetka službe. • Nenajavljenim posjetiteljima bit će onemogućen ulazak u objekat. • Jevrejska opština Doboj zadržava diskreciono pravo zabraniti ulazak u objekat osobama koje se ne pridržavaju sigurnosne procedure prilikom ulaska ukazane od strane službenih osoba Jevrejske opštine Doboj • Za više informacija kontaktirajte kancelariju Jevrejske opštine Doboj: jodoboj1874@yahoo.com
Večeras 09.03.2017. godine u 19:00 časova u jevrejskom kulturnom centru biće otvroena izložba “Sarajevska Hagada”. Radujemo se Vašem odazivu!!
Ukoliko ste profesor muzike i pružate časove djeci i omladincima kontaktirajte nas putem maila. Naš muzičko edukativni centar ima odlične uslove za održavanje individualnih časova, priprema za koncertne nastupe na pianinu i drugim instrumentima.
Preporučujemo da posjetite rubriku Linkovi i upoznate se sa dešavanjima u jevrejskim zajednicama u regionu i širom svijeta.
Jevrejskoj opštini u Doboju neophodna su donatorska sredstva za sanaciju krova na objektu sinagoge koji je znatno oštećen zbog vrmenskih neprilika u toku 2014. godine. Dobrovoljni prilozi pojedinaca i organizacija mogu se uplatiti na račun Jevrejske opštine u Doboju sa naznakom “Sanacija krova sinagoge u Doboju”. Informacije o žiro računu se nalaze u rubrici Donirajte. Zahvaljujemo na podršci!

Jevrejska opština i kulturni centar u Doboju

Usmjereni smo ka očuvanju jevrejske vjere, tradicije i identiteta na prostorima BiH i ka očuvanju i unapređivanju mira, kulturne i ekonomske saradnje među svim narodima u BiH. Naša vizija je promovisati dobre međuljudske i međuvjerske odnose, toleranciju i kompromis među narodima u BiH, te iskorijeniti rasne, vjereske, etničke i svaki drugi vid diskriminacije..

old document