Šabat Teruma

February 11, 2016 12:00 pm Comments: 0

tabernacle

I govoraše VJEČNI Mošeu rekavši: Govori sinovima Izraelovim i oni će odvojiti dio* za Mene, od svakog čovjeka kojega ponese srce njegovo uzet ćete Moj dio.  A ovo je dio koji ćete uzeti od njih: zlato, i srebro, i bakar;  i modru vunu i grimiznu vunu i crvenu vunu, i lan i meku kozju dlaku; i ovnujske kože crveno obojene, i kože tahaša**, i bagremovo drvo; ulje za svjetiljku, mirodije za ulje pomazanja i za podizanje dima tamjana; sardonikse i drago kamenje za popunjavanje Efoda i za Hošen. I napravit će Mi Svetište i boravit ću među njima. U skladu sa svime što ti Ja pokazu-jem, oblik Šatora i oblik svog njegovog posuđa, tako ćete načiniti.  I načinit će kovčeg od drveta bagremova, dva i pol lakta da mu je dužina, i lakat i pol da mu je širina, i lakat i pol da mu je visina.

Obložit ćeš ga čistim zlatom, izvana i iznutra obložit ćeš ga, i načinit ćeš na njemu zlatan obrub unaokolo. I salij za njega četiri zlatna koluta i stavi ih na četiri kraja njegova, dva koluta s jedne strane njegove i dva koluta s druge strane njegove. I načinit ćete motke od drveta bagremova i obložiti ih zlatom. I umetnut ćete motke u kolutove na krajevima kovčega, da se njima nosi kovčeg. U kolutovima kovčega imaju ostati motke, nemojte ih vaditi iz njih. I stavit ćeš u kovčeg Svjedočanstvo koje ću ti dati.

*Raši: teruma – nešto odvojeno na stranu; vajikah – uzimanje u ovom kontekstu znači odvajanje prinosa na stranu prije nego li se da onima koji će ga sakupljati.
** Raši: tahaš – vrsta životinje višebojne kože koja je postojala samo u to doba.

Više o ovosedmičnoj paraša pročitajte u rubrici Sinagoga/Divrej Tora sa komentarima

Comments are closed.

 
Sigurnosna pravila Jevrejske opštine Doboj • Posjetitelji svoj dolazak moraju najaviti i dogovoriti s kancelarijiom Jevrejske opštine Doboj putem telefona 065/894-307 ili 066/781-221 ili putem e-maila jodoboj1874@yahoo.com • Pri ulasku obavezno je predočiti identifikacijski dokument (putovnica/pasoš, lična karta ili vozačka dozvola EU izdana od 1.1.2014 godine) • Ulazak u objekat zabranjen je posjetiteljima s torbama i naprtnjačama • Prilikom blagdana zabranjeno je unositi u singagogu elektronske uređaje (kamere, fotoaparate, mobilne telefone, itd.) • Posjetitelji ne mogu napuštati sinagogu do završetka službe. • Nenajavljenim posjetiteljima bit će onemogućen ulazak u objekat. • Jevrejska opština Doboj zadržava diskreciono pravo zabraniti ulazak u objekat osobama koje se ne pridržavaju sigurnosne procedure prilikom ulaska ukazane od strane službenih osoba Jevrejske opštine Doboj • Za više informacija kontaktirajte kancelariju Jevrejske opštine Doboj: jodoboj1874@yahoo.com
Večeras 09.03.2017. godine u 19:00 časova u jevrejskom kulturnom centru biće otvroena izložba “Sarajevska Hagada”. Radujemo se Vašem odazivu!!
Ukoliko ste profesor muzike i pružate časove djeci i omladincima kontaktirajte nas putem maila. Naš muzičko edukativni centar ima odlične uslove za održavanje individualnih časova, priprema za koncertne nastupe na pianinu i drugim instrumentima.
Preporučujemo da posjetite rubriku Linkovi i upoznate se sa dešavanjima u jevrejskim zajednicama u regionu i širom svijeta.
Jevrejskoj opštini u Doboju neophodna su donatorska sredstva za sanaciju krova na objektu sinagoge koji je znatno oštećen zbog vrmenskih neprilika u toku 2014. godine. Dobrovoljni prilozi pojedinaca i organizacija mogu se uplatiti na račun Jevrejske opštine u Doboju sa naznakom “Sanacija krova sinagoge u Doboju”. Informacije o žiro računu se nalaze u rubrici Donirajte. Zahvaljujemo na podršci!

Jevrejska opština i kulturni centar u Doboju

Usmjereni smo ka očuvanju jevrejske vjere, tradicije i identiteta na prostorima BiH i ka očuvanju i unapređivanju mira, kulturne i ekonomske saradnje među svim narodima u BiH. Naša vizija je promovisati dobre međuljudske i međuvjerske odnose, toleranciju i kompromis među narodima u BiH, te iskorijeniti rasne, vjereske, etničke i svaki drugi vid diskriminacije..

old document