Šabat Toledot

November 12, 2015 2:07 pm Comments: 0


19 A ovo je potomstvo Jichaka sina Avrahamova: Avraham rodi Jichaka. 20 Jichaku bješe četrdeset godina kad uze Rivku, kćer Betuela Aramejca iz Padan Arama, sestru Lavana Aramejca, sebi za ženu. 21 Jichak moljaše VJEČNOG nasuprot svoje žene, jer bješe nerotkinja. VJEČNI ga usliša te njegova žena Rivka zače. 22 No djeca se sudarala u njezinoj utrobi pa ona reče: »Ako je tako, zašto li sam ja ovakva!« I ode da upita VJEČNOG. 23 I VJEČNI joj reče: »Dva su naroda u utrobi tvojoj; i dva će se kraljevstva iz tvog krila odijeliti; jedno će kraljevstvo biti moćnije od drugoga i stariji će služiti mlađemu.« 24 Kada se napuni vrijeme da rodi, tad gle – blizanci u utrobi njezinoj. 25 Prvi se pojavi crven; sav bijaše kao runjavi ogrtač, pa mu nadjenuše ime Esav. 26 Potom se njegov brat pojavi rukom se držeći Esavu za petu, i on mu nadjene ime Jaakov.

Jichaku bješe šezdeset godina kad mu ih ona rodi. 27 Dječaci odrastoše i Esav je postao vješt lovac, čovjek polja, a Jaakov bješe čovjek bezopasan, koji je boravio u šatorima. 28 Jichak ljubljaše Esava jer mu je ulov bio u ustima, a Rivka ljubljaše Jaakova. 29 Jaakov bje kuhao jelo a Esav stigne s polja, i bješe izmoren. 30 Esav reče Jaakovu: »Nasipaj u me sada nešto od tog crvenog variva, jer sam iscrpljen.« On mu stoga nadjene ime Edom. 31 Jaakov reče: »Prodaj mi danas svoje prvorodstvo!« 32 A Esav reče: »Gle, idem ka smrti; za što će mi prvorodstvo!« 33 Jaakov reče: »Zakuni mi se danas!« On mu se zakune, i proda svoje prvorodstvo Jaakovu. 34 Jaakov dade Esavu kruha i variva od leće te on jeĎaše i pijaše, pa se diže i otide. I Esav bješe ponizio svoje prvorodstvo.

Više o ovosedminčnoj paraša Toledot pročitajte na početnoj stranici u rubrici Sinagoga/Divrej Tora sa komentarima.

Šabat Shalom.

Comments are closed.

 

Benevolencija

Sigurnosna pravila Jevrejske opštine Doboj • Posjetitelji svoj dolazak moraju najaviti i dogovoriti s kancelarijiom Jevrejske opštine Doboj putem telefona 065/894-307 ili 066/781-221 ili putem e-maila jodoboj1874@yahoo.com • Pri ulasku obavezno je predočiti identifikacijski dokument (putovnica/pasoš, lična karta ili vozačka dozvola EU izdana od 1.1.2014 godine) • Ulazak u objekat zabranjen je posjetiteljima s torbama i naprtnjačama • Prilikom blagdana zabranjeno je unositi u singagogu elektronske uređaje (kamere, fotoaparate, mobilne telefone, itd.) • Posjetitelji ne mogu napuštati sinagogu do završetka službe. • Nenajavljenim posjetiteljima bit će onemogućen ulazak u objekat. • Jevrejska opština Doboj zadržava diskreciono pravo zabraniti ulazak u objekat osobama koje se ne pridržavaju sigurnosne procedure prilikom ulaska ukazane od strane službenih osoba Jevrejske opštine Doboj • Za više informacija kontaktirajte kancelariju Jevrejske opštine Doboj: jodoboj1874@yahoo.com
Večeras 09.03.2017. godine u 19:00 časova u jevrejskom kulturnom centru biće otvroena izložba “Sarajevska Hagada”. Radujemo se Vašem odazivu!!
Ukoliko ste profesor muzike i pružate časove djeci i omladincima kontaktirajte nas putem maila. Naš muzičko edukativni centar ima odlične uslove za održavanje individualnih časova, priprema za koncertne nastupe na pianinu i drugim instrumentima.
Preporučujemo da posjetite rubriku Linkovi i upoznate se sa dešavanjima u jevrejskim zajednicama u regionu i širom svijeta.
Jevrejskoj opštini u Doboju neophodna su donatorska sredstva za sanaciju krova na objektu sinagoge koji je znatno oštećen zbog vrmenskih neprilika u toku 2014. godine. Dobrovoljni prilozi pojedinaca i organizacija mogu se uplatiti na račun Jevrejske opštine u Doboju sa naznakom “Sanacija krova sinagoge u Doboju”. Informacije o žiro računu se nalaze u rubrici Donirajte. Zahvaljujemo na podršci!

Jevrejska opština i kulturni centar u Doboju

Usmjereni smo ka očuvanju jevrejske vjere, tradicije i identiteta na prostorima BiH i ka očuvanju i unapređivanju mira, kulturne i ekonomske saradnje među svim narodima u BiH. Naša vizija je promovisati dobre međuljudske i međuvjerske odnose, toleranciju i kompromis među narodima u BiH, te iskorijeniti rasne, vjereske, etničke i svaki drugi vid diskriminacije..

old document