Šabat Haje Sara

November 6, 2015 1:42 pm Comments: 0


1 I bi života Sarinog stotinu godina i dvadeset godina i sedam godina, godina Sarinog života. 2 Sara umre u Kirjat Arbi, to je Hebron u zemlji Kenaan. Dođe Avraham da uzveliča Saru i da je oplače. 3 I Avraham ustade od svoje pokojnice te prozbori sinovima Hetovim rekavši: 4 »Ja sam stranac i doseljenik kod vas, dajte mi zemljište za grob kod vas, da mogu sahraniti pokojnicu svoju ispred sebe.« 5 A sinovi Hetovi odgovore Avrahamu kazavši mu: 6 »Saslušaj nas moj gospodine! Ti si knez B-žji u našoj sredini, u našem najbiranijem grobu sahrani pokojnicu svoju. Nitko ti od nas neće odbiti svoga groba da mogneš sahraniti svoje pokojnice.« 7 A Avraham se diže i duboko pokloni mještanima, sinovima Hetovim, 8 te im reče kazavši:

»Ako je volja vaša da sahranim svoju pokojnicu ispred sebe, čujte me i zauzmite se za me kod Efrona, sina Coharova, 9 da mi dâ pećinu Mahpela (dvostruku) što njemu pripada i nalazi se na kraj njegova posjeda; neka mi je dâ za punu cijenu, u vašoj nazočnosti, kao zemljište za grob.« 10 A Efron sjeđaše među sinovima Hetovim, i Efron, Hetit, odgovori Avrahamu da ga čuju sinovi Hetovi ušima svojim – svi koji su došli na vrata grada njegovog, rekavši…

11 »Ne, moj gospodine! Saslušaj mene! Ja tebi dajem polje i pećinu što je na njemu; darujem ti to. Pred očima sinova mog naroda dajem ti, sahrani pokojnicu svoju.« 12 Avraham se duboko nakloni pred mještanima, 13 i progovori Efronu da mještani čuju na uši svoje: »Kada bi me samo saslušao! Dajem ti cijenu za polje, primi je od mene i sahranit ću svoju pokojnicu ondje!« 14 A Efron odgovori Avrahamu rekavši mu 15»Čuj me, moj gospodine, zemljište u vrijednosti od četiri stotine srebrnih šekela, što je to između tebe i mene? Sahrani pokojnicu svoju!« 16 Avraham posluša Efrona i Avraham izvaže Efronu srebro koje reče tako da su na svoje uši čuli sinovi Hetovi – četiri stotine srebrnih šekela, kako ga primaju trgovci.

Više o ovosedmičnoj paraša i Dvar Tora pročitajte u rubrici Sinagoga/Divrej Tora sa komentarima

Comments are closed.

 

Benevolencija

Sigurnosna pravila Jevrejske opštine Doboj • Posjetitelji svoj dolazak moraju najaviti i dogovoriti s kancelarijiom Jevrejske opštine Doboj putem telefona 065/894-307 ili 066/781-221 ili putem e-maila jodoboj1874@yahoo.com • Pri ulasku obavezno je predočiti identifikacijski dokument (putovnica/pasoš, lična karta ili vozačka dozvola EU izdana od 1.1.2014 godine) • Ulazak u objekat zabranjen je posjetiteljima s torbama i naprtnjačama • Prilikom blagdana zabranjeno je unositi u singagogu elektronske uređaje (kamere, fotoaparate, mobilne telefone, itd.) • Posjetitelji ne mogu napuštati sinagogu do završetka službe. • Nenajavljenim posjetiteljima bit će onemogućen ulazak u objekat. • Jevrejska opština Doboj zadržava diskreciono pravo zabraniti ulazak u objekat osobama koje se ne pridržavaju sigurnosne procedure prilikom ulaska ukazane od strane službenih osoba Jevrejske opštine Doboj • Za više informacija kontaktirajte kancelariju Jevrejske opštine Doboj: jodoboj1874@yahoo.com
Večeras 09.03.2017. godine u 19:00 časova u jevrejskom kulturnom centru biće otvroena izložba “Sarajevska Hagada”. Radujemo se Vašem odazivu!!
Ukoliko ste profesor muzike i pružate časove djeci i omladincima kontaktirajte nas putem maila. Naš muzičko edukativni centar ima odlične uslove za održavanje individualnih časova, priprema za koncertne nastupe na pianinu i drugim instrumentima.
Preporučujemo da posjetite rubriku Linkovi i upoznate se sa dešavanjima u jevrejskim zajednicama u regionu i širom svijeta.
Jevrejskoj opštini u Doboju neophodna su donatorska sredstva za sanaciju krova na objektu sinagoge koji je znatno oštećen zbog vrmenskih neprilika u toku 2014. godine. Dobrovoljni prilozi pojedinaca i organizacija mogu se uplatiti na račun Jevrejske opštine u Doboju sa naznakom “Sanacija krova sinagoge u Doboju”. Informacije o žiro računu se nalaze u rubrici Donirajte. Zahvaljujemo na podršci!

Jevrejska opština i kulturni centar u Doboju

Usmjereni smo ka očuvanju jevrejske vjere, tradicije i identiteta na prostorima BiH i ka očuvanju i unapređivanju mira, kulturne i ekonomske saradnje među svim narodima u BiH. Naša vizija je promovisati dobre međuljudske i međuvjerske odnose, toleranciju i kompromis među narodima u BiH, te iskorijeniti rasne, vjereske, etničke i svaki drugi vid diskriminacije..

old document