Paraša Jitro

January 30, 2016 10:12 pm Comments: 0


Kad Jitro, sveštenik midjanski, tast Mošeov, doču sve, što učini B-g Mošeu i Izraelu, narodu svojemu, da naime izvede VJEČNI Izraelce iz Egipta. Tada Jitro, tast Mošeov, uze sa sobom ženu Mošeovu Ciporu, koju je on bio poslao natrag, i oba sina njezina. Jedan od njih zvao se Geršom, jer je bio rekao: “Došljak sam bio u zemlji tuđoj,” a drugi Eliezer, jer je bio rekao: “B-g oca mojega bio je pomoć moja i izbavio me od mača faraonova.” I dođe Jitro, tast Mošeov, sa sinovima njegovim i ženom njegovom k Mošeu u pustinju, gdje se je bio utaborio na gori B-žjoj.  On poruči Mošeu: “Ja, tast tvoj Jitro, dolazim k tebi sa ženom tvojom i s oba sina njezina, što su kod nje.” Moše se diže i izađe u susret tastu svojemu, nakloni se i poljubi ga. Tada se upitaše za zdravlje i uđu u šator.

I Moše ispripovjedi tastu svojemu sve, što učini VJEČNI faraonu i Egipćanima zbog Izraelaca, sve nevolje, što su ih bile zadesile na putu, i kako ih je izbavio VJEČNI. Jitro se radovao svemu dobru, što ga je bio VJEČNI iskazao Izraelcima, kad ih je izbavljao iz vlasti Egipćana. Tada reče Jitro: “Blagoslovljen da je VJEČNI, koji vas izbavi iz vlasti Egipćana i faraona i narod spasi iz vlasti Egipćana! Da je VJEČNI veći od svih bogova, vidim sad iz toga, što se dogodi, kad su se oni onako oholo ponašali prema njima.” Jitro, tast Mošeov, prinese tada B-gu žrtvu paljenicu i zaklanicu, i Aron dođe sa svima starješinama Izraelovim, da s tastom Mošeovim održe pred B-gom gozbu žrtvenu.

Više o ovosedmičnoj paraša i Dvar Tora pročitajte u rubrici Sinagoga/Divrej Tora sa komentarima.

Comments are closed.

 

Benevolencija

Sigurnosna pravila Jevrejske opštine Doboj • Posjetitelji svoj dolazak moraju najaviti i dogovoriti s kancelarijiom Jevrejske opštine Doboj putem telefona 065/894-307 ili 066/781-221 ili putem e-maila jodoboj1874@yahoo.com • Pri ulasku obavezno je predočiti identifikacijski dokument (putovnica/pasoš, lična karta ili vozačka dozvola EU izdana od 1.1.2014 godine) • Ulazak u objekat zabranjen je posjetiteljima s torbama i naprtnjačama • Prilikom blagdana zabranjeno je unositi u singagogu elektronske uređaje (kamere, fotoaparate, mobilne telefone, itd.) • Posjetitelji ne mogu napuštati sinagogu do završetka službe. • Nenajavljenim posjetiteljima bit će onemogućen ulazak u objekat. • Jevrejska opština Doboj zadržava diskreciono pravo zabraniti ulazak u objekat osobama koje se ne pridržavaju sigurnosne procedure prilikom ulaska ukazane od strane službenih osoba Jevrejske opštine Doboj • Za više informacija kontaktirajte kancelariju Jevrejske opštine Doboj: jodoboj1874@yahoo.com
Večeras 09.03.2017. godine u 19:00 časova u jevrejskom kulturnom centru biće otvroena izložba “Sarajevska Hagada”. Radujemo se Vašem odazivu!!
Ukoliko ste profesor muzike i pružate časove djeci i omladincima kontaktirajte nas putem maila. Naš muzičko edukativni centar ima odlične uslove za održavanje individualnih časova, priprema za koncertne nastupe na pianinu i drugim instrumentima.
Preporučujemo da posjetite rubriku Linkovi i upoznate se sa dešavanjima u jevrejskim zajednicama u regionu i širom svijeta.
Jevrejskoj opštini u Doboju neophodna su donatorska sredstva za sanaciju krova na objektu sinagoge koji je znatno oštećen zbog vrmenskih neprilika u toku 2014. godine. Dobrovoljni prilozi pojedinaca i organizacija mogu se uplatiti na račun Jevrejske opštine u Doboju sa naznakom “Sanacija krova sinagoge u Doboju”. Informacije o žiro računu se nalaze u rubrici Donirajte. Zahvaljujemo na podršci!

Jevrejska opština i kulturni centar u Doboju

Usmjereni smo ka očuvanju jevrejske vjere, tradicije i identiteta na prostorima BiH i ka očuvanju i unapređivanju mira, kulturne i ekonomske saradnje među svim narodima u BiH. Naša vizija je promovisati dobre međuljudske i međuvjerske odnose, toleranciju i kompromis među narodima u BiH, te iskorijeniti rasne, vjereske, etničke i svaki drugi vid diskriminacije..

old document