Divrej Tora/ Riječ Tora sa komentarima

1-02-DivrejTora-Noah-5779

1-02-Paraša Noah, Šabat-5779

1-01-DivrejTora-Berešit-5779

1-01-Paraša BEREŠIT-5779

5-10- Paraša HAAZINU 5778

5-10-DivrejTora-Haazinu-5778

2-JK-DivrejTora-Jom Kipur-5779

2-JK-Kriat Tora Jom Kipur-5779

5-09- Paraša VAJELEH-5778

5-09-DivrejTora-Vajeleh 5778

1-RH-R1i2-Kriat Tora Roš hašana 2 dana i Com Gedalja-5779

1-RH-DivrejTora-Roš Hašana 5779

5-06-DivrejTora-KiTece-5778

5-06-Paraša KI TECE-5778

5-05- Paraša ŠOFTIM-5778

5-05-DivrejTora-Šoftim-5778

5-01- Paraša DVARIM-5778

5-01-DivrejTora-Devarim-5778

4-09-DivrejTora-Matot-Mase-5778

4-09-Paraša MATOT-MASEJ-5778

4-08-DivrejTora-Pinhas-5778

4-08-Paraša PINEHAS-5778

4-07-DivrejTora-Balak-5778

4-07-Paraša BALAK-5778

4-06-DivrejTora-Hukat-5778

4-06-Paraša HUKAT-5778

4-05-DivrejTora-Korah-5778

4-05-Paraša KORAH-5778

4-04-DivrejTora-Šelah-5778

4-04-Paraša ŠELAH-5778

4-03-DivrejTora-Behaalotha-5778

4-03-Paraša BEHA’ALOTHA-5778

4-01- Paraša BAMIDBAR-5778

4-01-DivrejTora-Bamidbar-5778

4-02-DivrejTora-Naso-5778

4-02- Paraša NASO-5778

3-07-DivrejTora-Behar-Behukotaj-5778

3-07-Paraša BEHAR-BEHUKOTAJ-5778

3-06-DivrejTora-Emor-5778

3-06-Paraša EMOR-5778

3-05-DivrejTora-AharejMot-Kedošim-5778

3-05-Paraša AHAREI MOT-KEDOŠIM-5778

3-04-DivrejTora-Tazria-Mecora-5778

3-04-Paraša TAZRIA-MECORA-5778

3-03-DivrejTora-Šemini-5778

3-03- Paraša ŠEMINI-5778

3-02-DivrejTora-Cav-Hagadol-5778

3-02-Paraša CAV-5778-HaGadol

3-01-DivrejTora-Vajikra-5778

3-01-Paraša VAJIKRA-5778 HaHodeš

2-10-DivrejTora-Vajakhel-Pekude-5778

2-10-Paraša VAJAKHEL-PEKUDE-Para 5778

2-09-DivrejTora-Ki tisa-5778

2-09-Paraša KI TISA-5778

2-08-Paraša TECAVE-5778

2-08-DivrejTora-Tecave-5778

2-07-DivrejTora-Teruma-5778

2-07-Paraša TERUMA-5778

2-06-DivrejTora-Mišpatim-5778

2-06-Paraša MIŠPATIM-5778

2-05-DivrejTora-Jitro-5778

2-05- Paraša JITRO-5778

2-04-DivrejTora-Bešalah-5778

2-04-Paraša BEŠALAH-5778

2-03-DivrejTora-Bo-5778

2-03- Paraša BO-5778

2-02-DivrejTora-Vaera-5778

2-02- Paraša VAERA-5778

2-01-DivrejTora-Šemot-5778

2-01-Paraša ŠEMOT-5778

1-12-DivrejTora-Vajehi-5778

1-12-Paraša VAJEHI-5778

1-11-DivrejTora-Vajigaš-5778

1-11- Paraša VAJIGAŠ-5778

1-10-DivrejTora-Mikec-5778

1-10-Paraša MIKEC-5778

1-09 – Paraša VAJEŠEV-5778

1-09-DivrejTora-Vaješev-5778

1-08 – Paraša VAJIŠLAH-5778

1-08-DivrejTora-Vajišlah-5778

1-07-DivrejTora-Vajece-5778

1-07-Paraša VAJECE-5778

1-06-DivrejTora-Toledot-5778

1-06-Paraša TOLDOT-5778 MH

1-04-DivrejTora-Vajera-5778

1-04- Paraša VAJERA-5778

1-03-DivrejTora-Leh leha-5778

1-03-Paraša LEH LEHA-5778

1-02-DivrejTora-Noah-5778

1-02-Paraša Noah, ŠabatRH-5778

1-01-DivrejTora-Berešit-5778-01

1-01-Paraša BEREŠIT-5778

B-S1i2 Šabat i hol hamoed – Kriat Tora SUKOT-5778

B-ST- Kriat Tora ŠMINI ACERET-SIMHAT TORA-5778

B-Sukot-DivrejTora-5778

B-JK-DivrejTora-5778

2-JK-Kriat Tora JOM KIPUR-5778

1-RH-DivrejTora-Roš Hašana 5778

1-RH-R1i2-Kriat Tora Roš hašana 2 dana i Com Gedalja-5778

5-08-DivrejTora-Nicavim-Vajeleh-5777

5-08-Paraša NICAVIM-VAJELEH-5777

5-07- Paraša KI TAVO-5777

5-07-DivrejTora-KiTavo-5777

5-06-DivrejTora-KiTece-5777

5-06-Paraša KI TECE-5777

5-05-DivrejTora-Šoftim-5777

5-05- Paraša ŠOFTIM-5777

5-04-DivrejTora-Ree-5777

5-04-Paraša RE’E-5777

4-09-DivrejTora-Matot-Mase-5777

4-09-Paraša MATOT-MASEJ-5777

4-08-DivrejTora-Pinhas-5777

4-08-Paraša PINEHAS-5777

4-07-DivrejTora-Balak-5777

4-07-Paraša BALAK-5777

4-06-DivrejTora-Hukat-5777

4-06-Paraša HUKAT-5777

4-05-DivrejTora-Korah-5777

4-05-Paraša KORAH-RH 5777

4-04-DivrejTora-Šelah-5777

4-04-Paraša ŠELAH-5777

4-03-DivrejTora-Behaalotha-5777

4-03-Paraša BEHA’ALOTHA-5777

4-02-DivrejTora-Naso-5777

4-02- Paraša NASO-5777

4-01-DivrejTora-Bamidbar-5777

B-Šavuot – Kriat Tora-5777

4-01- Paraša BAMIDBAR-5777

3-07-DivrejTora-Behar-Behukotaj-5777

3-07-Paraša BEHAR-BEHUKOTAJ-5777

3-06-DivrejTora-Emor-5777

3-06-Paraša EMOR-5777

3-05-DivrejTora-AharejMot-Kedošim-5777

3-05-Paraša AHAREI MOT-KEDOŠIM-5777

3-04-DivrejTora-Tazria-Mecora-5777

3-04-Paraša TAZRIA-MECORA-5777

3-03-Paraša ŠEMINI-5777

3-03-DivrejTora-Šemini-5777

B-PSHH-Paraša Pesah hhm-5777

B-Paraša Pesah 7i8 dan-5777

B-Paraša Pesah 1i2 dan-5777

B-Pesah-DivrejTora-5777

3-02-DivrejTora-Cav-Hagadol-5777

3-02-Paraša CAV-5777-HaGadol

3-01-DivrejTora-Vajikra-5777

3-01-Paraša VAJIKRA-5777

2-10-DivrejTora-Vajakhel-Pekude-5777

2-10-Paraša VAJAKHEL-PEKUDE-HaHodeš 5777

2-09-DivrejTora-Ki tisa-5777

2-09-Paraša KI TISA-5777

2-08-DivrejTora-Tecave-5777

2-08-Paraša TECAVE-5777

2-07-Paraša TERUMA-5777

2-07-DivrejTora-Teruma-5777

2-06-DivrejTora-Mišpatim-5777

2-06-Paraša MIŠPATIM-5777

2-02-DivrejTora-Vaera-5777

2-02- Paraša VAERA-5777 Roš hodeš

2-01-Paraša ŠEMOT-5777

1-12-DivrejTora-Vajehi-5777

1-12-Paraša VAJEHI-5777

1-10-divrejtora-mikec-5777

1-10-parasa-mikec-5777

1-08-divrejtora-vajislah-5777

1-08-parasa-vajislah-5777

1-07-parasa-vajece-5777

1-07-divrejtora-vajece-5777

1-06-divrejtora-toledot-5777

1-06-parasa-toldot-5777

1-05-divrejtora-haje-sara-5777

1-05-parasa-haje-sara-5777

1-04-parasa-vajera-5777

1-04-divrejtora-vajera-5777

1-03-parasa-leh-leha-5777

1-03-divrejtora-leh-leha-5777

1-02-divrejtora-noah-5777

1-02-parasa-noah-sabat-5777

1-01-divrejtora-beresit-5776-01

1-01-parasa-beresit-5776

b-suk-divrejtora-sukot-5777

b-suk-kriat-tora-sukot

5-10-parasa-haazinu-5776

5-10-divrejtora-haazinu-5776-54

5-09-parasa-vajeleh-5776

5-09-divrejtora-vajeleh-5776-53

5-08-divrejtora-nicavim-5776-52

5-08-parasa-nicavim-5776

5-07-parasa-ki-tavo-5776

5-06-divrejtora-kitece-5776-50

5-06-parasa-ki-tece-5776

5-05-parasa-softim-5776

5-05-divrejtora-softim-5776-49

5-04-Paraša RE’E-5776

5-03-DivrejTora-Ekev-5776-47

5-03-Paraša EKEV-5776

5-02-DivrejTora-Vaethanan-5776-46

5-02-Paraša VA’ETHANAN-5776

5-01- Paraša DVARIM-5776

4-09-Paraša MATOT-MASEJ-5776

4-08-DivrejTora-Pinehas-5776-43

4-08-Paraša PINEHAS-5776

4-07-Paraša BALAK-5776

4-06-Paraša HUKAT-5776

4-05-DivrejTora-Korah-5776-40

4-05-Paraša KORAH-5776

4-04-Paraša ŠELAH-5776

4-03-DivrejTora-Behaalotha-5776-38

4-03-Paraša BEHA’ALOTHA-5776

4-02-DivrejTora-Naso-5776-37

4-02- Paraša NASO-5776

4-01-DivrejTora-Bamidbar-5776-36

4-01- Paraša BAMIDBAR-5776

3-10-DivrejTora-Behukotaj-5776-35

3-10-Paraša BEHUKOTAJ-5776

3-9-DivrejTora-Behar-5776-34

3-10-Paraša BEHAR-5776

3-08-DivrejTora-Emor-5776-33

3-06-Paraša EMOR-5776

3-07-Paraša Kedošim-5776

3-07-DivrejTora-Kedošim-5776-32

3-06-Paraša AHAREI MOT-5776

B-P7i8-Kriat Tora Pesah 7i8 dan 5776

B-P1i2-Paraša Pesah 1i2 dan-5776

3-05-Paraša MECORA-5776

3-04-Paraša TAZRIA-HaHodeš-5776

3-04-DivrejTora-Tazria 5776-27

3-03-DivrejTora-Šemini-5776-26

3-03- Paraša ŠEMINI-5776 – Para

3-02-DivrejTora-Cav-5776-25

3-02-Paraša CAV-5776

3-01-DivrejTora-Vajikra-5776-24

3-01-Paraša VAJIKRA-5776-Zahor

2-11-DivrejTora-Pekude-5776-23

2-11-Paraša PEKUDE-5776

2-10-Paraša VAJAKHEL-5776

2-10-DivrejTora-Vajakhel-5776-22

2-09-Paraša KI TISA-5776

2-08-Paraša TECAVE-5776

2-07-DivrejTora-Teruma-5776-19

2-07-Paraša TERUMA-5776

2-06-DivrejTora-Mišpatim-5776-18

2-06-Paraša MIŠPATIM-5776

2-05-DivrejTora-Jitro-5776-17

2-05- Paraša JITRO-5776

2-04-DivrejTora-Bešalah-5776-16

2-04-Paraša BEŠALAH-5776

2-03- Paraša BO-5776

2-03-DivrejTora-Bo-5776-15

2-02-DivrejTora-VaEra-5776-14

2-02- Paraša VAERA-5776

2-01-DivrejTora-Šemot-5776

2-01-Paraša ŠEMOT-5776

1-11-DivrejTora-Vajigaš-5776-11

1-11- Paraša VAJIGAŠ-5776

1-10-DivrejTora-Mikec-5776-10

1-10-Paraša MIKEC-5776

1-09-DivrejTora-Vaješev-5776-09

1-09 – Paraša VAJEŠEV-5776

1-08-DivrejTora-Vajišlah-5776-08

1-08 – Paraša VAJIŠLAH-5776

1-07-Paraša VAJECE-5776

1-07-DivrejTora-Vajece-5776-07

1-06-Paraša TOLDOT-5776

1-06-DivrejTora-Toledot-5776-06

1-05-Paraša HAJE SARA-5776

1-05-DivrejTora-HajeSara-5776-05

1-04- Paraša VAJERA-5776

1-03-Paraša LEH LEHA-5776

1-03-DivrejTora-LehLeha-5776-03

1-02-Paraša Noah, Šabat 5776

1-02-DivrejTora-Noah 5776-02

1-01-DivrejTora-Berešit-5776-01

1-01-Paraša BEREŠIT-5776

3-S2-DivrejTora-Šemini Aceret-5775-55

3-ST- Kriat Tora ŠMINI ACERET-SIMHAT TORA-5776

B-S1i2- Kriat Tora SUKOT-5776

3-S1-DivrejTora-Sukot-5775-54

5-10- Paraša HAAZINU-5775

5-10-DivrejTora-Haazinu-5775-53

5-09-DivrejTora-Vajeleh-5775-51

5-09- Paraša VAJELEH-5775

 

 

 

 

 

 

Benevolencija

Sigurnosna pravila Jevrejske opštine Doboj • Posjetitelji svoj dolazak moraju najaviti i dogovoriti s kancelarijiom Jevrejske opštine Doboj putem telefona 065/894-307 ili 066/781-221 ili putem e-maila jodoboj1874@yahoo.com • Pri ulasku obavezno je predočiti identifikacijski dokument (putovnica/pasoš, lična karta ili vozačka dozvola EU izdana od 1.1.2014 godine) • Ulazak u objekat zabranjen je posjetiteljima s torbama i naprtnjačama • Prilikom blagdana zabranjeno je unositi u singagogu elektronske uređaje (kamere, fotoaparate, mobilne telefone, itd.) • Posjetitelji ne mogu napuštati sinagogu do završetka službe. • Nenajavljenim posjetiteljima bit će onemogućen ulazak u objekat. • Jevrejska opština Doboj zadržava diskreciono pravo zabraniti ulazak u objekat osobama koje se ne pridržavaju sigurnosne procedure prilikom ulaska ukazane od strane službenih osoba Jevrejske opštine Doboj • Za više informacija kontaktirajte kancelariju Jevrejske opštine Doboj: jodoboj1874@yahoo.com
Večeras 09.03.2017. godine u 19:00 časova u jevrejskom kulturnom centru biće otvroena izložba “Sarajevska Hagada”. Radujemo se Vašem odazivu!!
Ukoliko ste profesor muzike i pružate časove djeci i omladincima kontaktirajte nas putem maila. Naš muzičko edukativni centar ima odlične uslove za održavanje individualnih časova, priprema za koncertne nastupe na pianinu i drugim instrumentima.
Preporučujemo da posjetite rubriku Linkovi i upoznate se sa dešavanjima u jevrejskim zajednicama u regionu i širom svijeta.
Jevrejskoj opštini u Doboju neophodna su donatorska sredstva za sanaciju krova na objektu sinagoge koji je znatno oštećen zbog vrmenskih neprilika u toku 2014. godine. Dobrovoljni prilozi pojedinaca i organizacija mogu se uplatiti na račun Jevrejske opštine u Doboju sa naznakom “Sanacija krova sinagoge u Doboju”. Informacije o žiro računu se nalaze u rubrici Donirajte. Zahvaljujemo na podršci!

Jevrejska opština i kulturni centar u Doboju

Usmjereni smo ka očuvanju jevrejske vjere, tradicije i identiteta na prostorima BiH i ka očuvanju i unapređivanju mira, kulturne i ekonomske saradnje među svim narodima u BiH. Naša vizija je promovisati dobre međuljudske i međuvjerske odnose, toleranciju i kompromis među narodima u BiH, te iskorijeniti rasne, vjereske, etničke i svaki drugi vid diskriminacije..

old document