Šabat Vajakhel – Šabat šekalim

March 4, 2016 5:31 pm Comments: 0

timthumb.php
vayakhel
  1. Sabra Moše čitavu zajednicu sinova Izraelovih i reče im:
  • “Ovo su stvari što ih zapovijedi VJEČNI da ih činite.Šest dana radite posao, a sedmi dan bit će vam svet, dan potpunog odmora za VJEČNOG. Svako ko na njega radi posao bit će pogubljen. Neće te paliti vatre ni u jednom od svojih boravišta na dan Šabata.”

Kaza Moše čitavoj zajednici sinova Izraelovih kazavši:

  • “Ovo je riječ koju zapovijedi VJEČNI kazavši: “Uzmite od sebe prinos za VJEČNOG, svaki kojeg srce njegovo ponuka donijet će prinos VJEČNOG: zlato i srebro i bakar, modru vunu, i grimiznu vunu, i crvenu vunu i lan i meku kozju dlaku i ovnujske kože crveno obojene, i kože tahaša i bagremovo drvo, ulje za paljenje (svijećnjaka), mirođije za ulje pomazanja i za podizanje dima tamjana, sardonikse i drago kamenje za popunjavanje, za pregaču i za naprsnik. Svatko tko je mudra srca među vama doći će i načinit će sve što je zapovijedio VJEČNI:

  • Šator njegov šatorski pokrov, njegov gornji pokrov, njegove kuke, njegove grede, njegove motke, njegove stupove i njegove spojnice; Kovčeg i motke njegove, pokrov i zavjesu za zastiranje; stol, motke njegove i sve sprave njegove i prikazni kruh; Menoru za rasvjetu i sprave njezine i svjetionice njezine i ulje za rasvjetu; Žrtvenik kadioni i motke njegove, i ulje pomazanja i tamjan, i zavjesu na ulazu za ulaz Šatora; Žrtvenik za žrtve paljenice i bakrenu rešetku njegovu , motke njegove i sve sprave njegove, umivaonik i postolje njegovo; Zavjese za dvorište, stupove njegove i spojnice njihove, zastor za ulaz u dvorište; Kolje za Šator i kolje za dvorište s uzicama njihovim; Sjajne haljine za službu u Svetištu, sveto ruho za sveštenika Arona i haljine sinovima njegovim za službu svešteničku.” Na to ode sva zajednica sinova Izraelovih od Mošea.
  • Više o ovosedmičnoj paraša pročitajte u rubrici Sinagoga/Divrej Tora sa komentarima

Comments are closed.

 
Sigurnosna pravila Jevrejske opštine Doboj • Posjetitelji svoj dolazak moraju najaviti i dogovoriti s kancelarijiom Jevrejske opštine Doboj putem telefona 065/894-307 ili 066/781-221 ili putem e-maila jodoboj1874@yahoo.com • Pri ulasku obavezno je predočiti identifikacijski dokument (putovnica/pasoš, lična karta ili vozačka dozvola EU izdana od 1.1.2014 godine) • Ulazak u objekat zabranjen je posjetiteljima s torbama i naprtnjačama • Prilikom blagdana zabranjeno je unositi u singagogu elektronske uređaje (kamere, fotoaparate, mobilne telefone, itd.) • Posjetitelji ne mogu napuštati sinagogu do završetka službe. • Nenajavljenim posjetiteljima bit će onemogućen ulazak u objekat. • Jevrejska opština Doboj zadržava diskreciono pravo zabraniti ulazak u objekat osobama koje se ne pridržavaju sigurnosne procedure prilikom ulaska ukazane od strane službenih osoba Jevrejske opštine Doboj • Za više informacija kontaktirajte kancelariju Jevrejske opštine Doboj: jodoboj1874@yahoo.com
Večeras 09.03.2017. godine u 19:00 časova u jevrejskom kulturnom centru biće otvroena izložba “Sarajevska Hagada”. Radujemo se Vašem odazivu!!
Ukoliko ste profesor muzike i pružate časove djeci i omladincima kontaktirajte nas putem maila. Naš muzičko edukativni centar ima odlične uslove za održavanje individualnih časova, priprema za koncertne nastupe na pianinu i drugim instrumentima.
Preporučujemo da posjetite rubriku Linkovi i upoznate se sa dešavanjima u jevrejskim zajednicama u regionu i širom svijeta.
Jevrejskoj opštini u Doboju neophodna su donatorska sredstva za sanaciju krova na objektu sinagoge koji je znatno oštećen zbog vrmenskih neprilika u toku 2014. godine. Dobrovoljni prilozi pojedinaca i organizacija mogu se uplatiti na račun Jevrejske opštine u Doboju sa naznakom “Sanacija krova sinagoge u Doboju”. Informacije o žiro računu se nalaze u rubrici Donirajte. Zahvaljujemo na podršci!

Jevrejska opština i kulturni centar u Doboju

Usmjereni smo ka očuvanju jevrejske vjere, tradicije i identiteta na prostorima BiH i ka očuvanju i unapređivanju mira, kulturne i ekonomske saradnje među svim narodima u BiH. Naša vizija je promovisati dobre međuljudske i međuvjerske odnose, toleranciju i kompromis među narodima u BiH, te iskorijeniti rasne, vjereske, etničke i svaki drugi vid diskriminacije..

old document