Šabat Vajikra – Šabat HaHodeš

March 18, 2018 7:33 pm Comments: 0

image001

Vajikra el-Moše vajedaber HAŠEM elav me’Ohel Mo’ed lemor.

Pozva On Mošea i VJEČNI mu progovori iz Šatora sastanka, rekavši: “Govori sinovima Izraelovim i reci im: Kada će čovjek između vas prinijeti žrtvu VJEČNOM od životinja, od krupne stoke i od sitne stoke prinijet ćete žrtvu. Ako je njegova žrtva ola od krupne stoke, muško bez mane prinijet će, dovest će ga pred ulaz u Šator sastanka, po svojoj volji, pred VJEČNOG. Položit će ruke svoje na glavu žrtvi ola; i smatrat će mu se ugodnom, da mu pribavi pomirenje. On će zaklati bika pred VJEČNIM, sinovi Aronovi, koheni, donijet će krv i prolit će krv na ţrtvenik, uokolo, koji stoji na ulazu u Šator sastanka. On će oderati kožu žrtve ola i rasiječi žrtvu na njen dijelove. Sinovi Arona kohena stavit će vatru na žrtvenik i složiti drva na vatru. Sinovi Arona, koheni, složit će dijelove, glavu i salo, na drva što su na vatri koja je na žrtveniku. On će vodom oprati njezine iznutrice i njezine noge; i kohen će učiniti da se cijela podigne u dimu na žrtveniku, žrtva ola, žrtva vatrom, ugodni miris VJEČNOM.

A ako je njegova žrtva od sitne stoke, od ovaca ili od koza, za ţrtvu ola, on će prinijeti muško bez mane. On će je zaklati pored žrtvenika, na sjevernoj strani, pred VJEČNIM, a sinovi Aronovi, koheni, prolit će njezinu krv na žrtvenik, unaokolo. On će je rasiječi na njezine dijelove, njezinu glavu i njezino salo. Kohen će ih složiti na drva što su na vatri koja je na žţrtveniku. On će vodom oprati njezine iznutrice i njezine noge; kohen će donijeti sve to i učiniti da se podigne u dimu na žrtveniku; to je žrtva ola, žrtva vatrom, ugodni miris VJEČNOM.

Više o ovosedmičnoj paraša naći ćete u sekciji Divrej Tora na našem web sajtu u PDF formatu.

Podsjećamo sve zainteresovane na rubriku Donirajte na našem web sajtu. Pozivamo sve ljude dobre volje, pojedince i predstavnike pravnih lica koja mogu donirati finansijska sredstva da uplate dobrovoljne priloge i pomognu rad i aktivnosti Jevrejske opštine u Doboju. Sva sredstva namjenjena su za održavanje sinagoge i pomoć za organizaciju vjerskih obreda u zajednici kao i održavanje web stranice. Instrukcije za plaćanje navedene su u rubrici Donirajte ili nas kontaktirajte putem maila na jodoboj1874@yahoo.com.

Comments are closed.

 
Sigurnosna pravila Jevrejske opštine Doboj • Posjetitelji svoj dolazak moraju najaviti i dogovoriti s kancelarijiom Jevrejske opštine Doboj putem telefona 065/894-307 ili 066/781-221 ili putem e-maila jodoboj1874@yahoo.com • Pri ulasku obavezno je predočiti identifikacijski dokument (putovnica/pasoš, lična karta ili vozačka dozvola EU izdana od 1.1.2014 godine) • Ulazak u objekat zabranjen je posjetiteljima s torbama i naprtnjačama • Prilikom blagdana zabranjeno je unositi u singagogu elektronske uređaje (kamere, fotoaparate, mobilne telefone, itd.) • Posjetitelji ne mogu napuštati sinagogu do završetka službe. • Nenajavljenim posjetiteljima bit će onemogućen ulazak u objekat. • Jevrejska opština Doboj zadržava diskreciono pravo zabraniti ulazak u objekat osobama koje se ne pridržavaju sigurnosne procedure prilikom ulaska ukazane od strane službenih osoba Jevrejske opštine Doboj • Za više informacija kontaktirajte kancelariju Jevrejske opštine Doboj: jodoboj1874@yahoo.com
Večeras 09.03.2017. godine u 19:00 časova u jevrejskom kulturnom centru biće otvroena izložba “Sarajevska Hagada”. Radujemo se Vašem odazivu!!
Ukoliko ste profesor muzike i pružate časove djeci i omladincima kontaktirajte nas putem maila. Naš muzičko edukativni centar ima odlične uslove za održavanje individualnih časova, priprema za koncertne nastupe na pianinu i drugim instrumentima.
Preporučujemo da posjetite rubriku Linkovi i upoznate se sa dešavanjima u jevrejskim zajednicama u regionu i širom svijeta.
Jevrejskoj opštini u Doboju neophodna su donatorska sredstva za sanaciju krova na objektu sinagoge koji je znatno oštećen zbog vrmenskih neprilika u toku 2014. godine. Dobrovoljni prilozi pojedinaca i organizacija mogu se uplatiti na račun Jevrejske opštine u Doboju sa naznakom “Sanacija krova sinagoge u Doboju”. Informacije o žiro računu se nalaze u rubrici Donirajte. Zahvaljujemo na podršci!

Jevrejska opština i kulturni centar u Doboju

Usmjereni smo ka očuvanju jevrejske vjere, tradicije i identiteta na prostorima BiH i ka očuvanju i unapređivanju mira, kulturne i ekonomske saradnje među svim narodima u BiH. Naša vizija je promovisati dobre međuljudske i međuvjerske odnose, toleranciju i kompromis među narodima u BiH, te iskorijeniti rasne, vjereske, etničke i svaki drugi vid diskriminacije..

old document