Šabat Ki Tisa

March 3, 2018 4:29 pm Comments: 0

image

Vajedaber HAŠEM el-Moše lemor.

I govoraše VJEČNI Mošeu rekavši: Kada budeš prebrajao sinove Izraelove prema broju njihovom, svaki čovjek ima dati naknadu VJEČNOM za dušu svoju dok ih se broji, pa neće biti pomora među njima dok ih se prebraja. Ovo je ono što će dati: svaki koji prođe prebrajanje pola šekela, prema svetom šekelu dvadeset gera za šekel, pola šekela bit će prinos VJEČNOM. Svaki koji prođe prebrajanje, od dvadeset godina naviše, dat će prinos VJEČNOM. Imućni neće dati više i potrebiti neće dati manje od pola šekela, da daju prinos VJEČNOG, da daju naknadu za svoje duše. Uzet ćete srebro naknade od sinova Izraelovih i dati ga za službu Šatora sastanka, i bit će sinovima Izraelovim za spomen pred VJEČNIM, da daju naknadu za svoje duše, I govoraše VJEČNI Mošeu rekavši: I načinit ćete bakrenu umivaonicu i postolje joj od bakra, za pranje, i stavit ćete je između Šatora sastanka i žrtvenika, i natočit ćete tamo vode. I prat će Aron i sinovi njegovi iz njega ruke svoje i noge svoje. Kada će prilaziti Šatoru sastanka prat će se vodom pa neće umrijeti ili kada se pribliţe ţrtveniku da sluţe, da podignu u dimu paljenicu VJEČNOM. Oprat će ruke svoje i noge svoje, te neće umrijeti i bit će im vječita uredba, za njega i potomstvo njegovo kroz generacije.

I govoraše VJEČNI Mošeu rekavši: A ti, uzmi za sebe najboljih mirodija: čiste smirne pet stotina (šekela težine) i mirisnog cimeta pola toliko, dvjesto i pedeset (šekela težine) i mirisne trstike dvjesto pedeset (šekela težine). I kasije pet stotina, po svetom šekelu, i hin maslinova ulja. I napravit ćeš od toga ulje za sveto pomazivanje, mirisnu mješavinu, djelo majstora za mirodije, bit će to ulje za sveto pomazivanje. Pomazat ćeš njime Šator sastanka i Kovčeg saveza, i stol i sve njegovo posuđe, svijećnjak i sve njegove alatke, i kadioni žrtvenik, žrtvenik za paljenice i sve njegove alatke, i umivaonicu i njezino postolje. Posvetit ćeš ih i bit će svetije od svetog, što ih god dotakne postat će sveto. I Arona ćeš i sinove njegove pomazati da Mi budu svećenici. A sinovima Izraelovim ćeš govoriti i reći: Ovo će Mi biti ulje svetog pomazanja kroz generacije. Na tijelo čovjeka neće ga izliti, i prema njegovim omjerima nećete izrađivati ništa poput njega. Ono je sveto, sveto će vam biti. Tko god namiješa išta poput njega i koji dâ od njega tuđincu bit će odsječen od naroda svog. I reče VJEČNI Mošeu: Uzmi si mirodija: stakte, i oniha i galbana, mirodija i čistog tamjana, u jednakim omjerima neka budu. I napravit ćeš od toga kâd, djelo majstora za mirodije, dobro izmiješan, čist, svet. Fino ćeš istucati nešto od toga i staviti nešto od toga pred Svjedočanstvo u Šatoru sastanka gdje ću održavati sastanke s tobom, bit će ti svetije od svetog. A kâd koji ćeš načiniti, prema njegovim omjerima nećete izrađivati ništa za sebe, sveto će vam biti za VJEČNOG. Tko god namiješa išta poput njega da bi ga mirisao bit će odsječen od naroda svog.

Više o ovosedmičnoj paraša naći ćete u sekciji Divrej Tora na našem web sajtu u PDF formatu.

Podsjećamo sve zainteresovane na rubriku Donirajte na našem web sajtu. Pozivamo sve ljude dobre volje, pojedince i predstavnike pravnih lica koja mogu donirati finansijska sredstva da uplate dobrovoljne priloge i pomognu rad i aktivnosti Jevrejske opštine u Doboju. Sva sredstva namjenjena su za održavanje sinagoge i pomoć za organizaciju vjerskih obreda u zajednici kao i održavanje web stranice. Instrukcije za plaćanje navedene su u rubrici Donirajte ili nas kontaktirajte putem maila na jodoboj1874@yahoo.com.

Comments are closed.

 
Sigurnosna pravila Jevrejske opštine Doboj • Posjetitelji svoj dolazak moraju najaviti i dogovoriti s kancelarijiom Jevrejske opštine Doboj putem telefona 065/894-307 ili 066/781-221 ili putem e-maila jodoboj1874@yahoo.com • Pri ulasku obavezno je predočiti identifikacijski dokument (putovnica/pasoš, lična karta ili vozačka dozvola EU izdana od 1.1.2014 godine) • Ulazak u objekat zabranjen je posjetiteljima s torbama i naprtnjačama • Prilikom blagdana zabranjeno je unositi u singagogu elektronske uređaje (kamere, fotoaparate, mobilne telefone, itd.) • Posjetitelji ne mogu napuštati sinagogu do završetka službe. • Nenajavljenim posjetiteljima bit će onemogućen ulazak u objekat. • Jevrejska opština Doboj zadržava diskreciono pravo zabraniti ulazak u objekat osobama koje se ne pridržavaju sigurnosne procedure prilikom ulaska ukazane od strane službenih osoba Jevrejske opštine Doboj • Za više informacija kontaktirajte kancelariju Jevrejske opštine Doboj: jodoboj1874@yahoo.com
Večeras 09.03.2017. godine u 19:00 časova u jevrejskom kulturnom centru biće otvroena izložba “Sarajevska Hagada”. Radujemo se Vašem odazivu!!
Ukoliko ste profesor muzike i pružate časove djeci i omladincima kontaktirajte nas putem maila. Naš muzičko edukativni centar ima odlične uslove za održavanje individualnih časova, priprema za koncertne nastupe na pianinu i drugim instrumentima.
Preporučujemo da posjetite rubriku Linkovi i upoznate se sa dešavanjima u jevrejskim zajednicama u regionu i širom svijeta.
Jevrejskoj opštini u Doboju neophodna su donatorska sredstva za sanaciju krova na objektu sinagoge koji je znatno oštećen zbog vrmenskih neprilika u toku 2014. godine. Dobrovoljni prilozi pojedinaca i organizacija mogu se uplatiti na račun Jevrejske opštine u Doboju sa naznakom “Sanacija krova sinagoge u Doboju”. Informacije o žiro računu se nalaze u rubrici Donirajte. Zahvaljujemo na podršci!

Jevrejska opština i kulturni centar u Doboju

Usmjereni smo ka očuvanju jevrejske vjere, tradicije i identiteta na prostorima BiH i ka očuvanju i unapređivanju mira, kulturne i ekonomske saradnje među svim narodima u BiH. Naša vizija je promovisati dobre međuljudske i međuvjerske odnose, toleranciju i kompromis među narodima u BiH, te iskorijeniti rasne, vjereske, etničke i svaki drugi vid diskriminacije..

old document