Šabat Tazria / Hahodeš

April 7, 2016 11:20 am Comments: 0

tazria

I progovori VJEČNI Mošeu rekavši: “Govori sinovima Izraelovim kazavši im: žena koja začne i rodi muško bit će nečista sedam dana, kao u vrijeme menstruacije, bit će nečista. A osmog dana obrezat će se kožica njegovog prepucija. I trideset i tri dana ona će ostati u krvi očišćenja, ništa svetog ne smije taknuti, i u Svetište neće doći, dok se ne navrše dani njezinog očišćenja.  A ako rodi žensko bit će nečista dvije sedmice kao u vrijeme menstruacije, te će šezdeset i šest dana ostati u krvi očišćenja.  A kada se navrše dani njezinog očišćenja za sina ili za kćer, donijet će ovcu do godine dana (starosti) za žrtvu ola, i golubića ili grlicu za žrtvu za grijeh, na ulaz u Šator sastanka kohenu.  I on će ih prinijeti pred VJEČNIM i učiniti pomirenje za nju i ona će postati očišćena od izvora njene krvi; ovo je zakon za rodilju, koja (rodi) muško ili (rodi) žensko. A ako nije u stanju da dâ ovcu, onda će donijeti dvije grlice ili dva golubića, jedno za (žrtvu) ola, i jedno za (žrtvu) grijeh; i učinit će kohen pomirenje za nju, i postat će očišćena.”


I reče VJEČNI Mošeu i Aronu rekavši: “Čovjek kojem bude na na koţi njegova tijela s’et ili safahat ili baheret i bude na koţi njegova tijela oštećenje kao caraat, dovest ćete ga k Aronu kohenu ili k jednomu od njegovih sinova kohena. I pogledat će kohen oštećenje na koţi tijela, pa ako je dlaka na oštećenju pobijelila i oštećenje je dublje od ostale koţe, to je oštećenje caraat; i kohen će pogledati, i učiniti ga nečistim. A ako se bijeli baheret nalazi na koţi njegovog tijela i naizgled nije dublji od ostale koţe, i dlaka nije pobijelila, tada će kohen zatvoriti to oštećenje na sedam dana. I pogledat će kohen na sedmi dan, i gle, oštećenje je ostalo kao prije, nije se oštećenje proširilo po koţi, i zatvorit će je kohen na sedam dana po drugi puta.

Više o ovosedmičnoj Paraša Tazria pročitajte u rubrici Divrej Tora/Riječ Tora sa komentarima na našoj web stranici.

Comments are closed.

 
Sigurnosna pravila Jevrejske opštine Doboj • Posjetitelji svoj dolazak moraju najaviti i dogovoriti s kancelarijiom Jevrejske opštine Doboj putem telefona 065/894-307 ili 066/781-221 ili putem e-maila jodoboj1874@yahoo.com • Pri ulasku obavezno je predočiti identifikacijski dokument (putovnica/pasoš, lična karta ili vozačka dozvola EU izdana od 1.1.2014 godine) • Ulazak u objekat zabranjen je posjetiteljima s torbama i naprtnjačama • Prilikom blagdana zabranjeno je unositi u singagogu elektronske uređaje (kamere, fotoaparate, mobilne telefone, itd.) • Posjetitelji ne mogu napuštati sinagogu do završetka službe. • Nenajavljenim posjetiteljima bit će onemogućen ulazak u objekat. • Jevrejska opština Doboj zadržava diskreciono pravo zabraniti ulazak u objekat osobama koje se ne pridržavaju sigurnosne procedure prilikom ulaska ukazane od strane službenih osoba Jevrejske opštine Doboj • Za više informacija kontaktirajte kancelariju Jevrejske opštine Doboj: jodoboj1874@yahoo.com
Večeras 09.03.2017. godine u 19:00 časova u jevrejskom kulturnom centru biće otvroena izložba “Sarajevska Hagada”. Radujemo se Vašem odazivu!!
Ukoliko ste profesor muzike i pružate časove djeci i omladincima kontaktirajte nas putem maila. Naš muzičko edukativni centar ima odlične uslove za održavanje individualnih časova, priprema za koncertne nastupe na pianinu i drugim instrumentima.
Preporučujemo da posjetite rubriku Linkovi i upoznate se sa dešavanjima u jevrejskim zajednicama u regionu i širom svijeta.
Jevrejskoj opštini u Doboju neophodna su donatorska sredstva za sanaciju krova na objektu sinagoge koji je znatno oštećen zbog vrmenskih neprilika u toku 2014. godine. Dobrovoljni prilozi pojedinaca i organizacija mogu se uplatiti na račun Jevrejske opštine u Doboju sa naznakom “Sanacija krova sinagoge u Doboju”. Informacije o žiro računu se nalaze u rubrici Donirajte. Zahvaljujemo na podršci!

Jevrejska opština i kulturni centar u Doboju

Usmjereni smo ka očuvanju jevrejske vjere, tradicije i identiteta na prostorima BiH i ka očuvanju i unapređivanju mira, kulturne i ekonomske saradnje među svim narodima u BiH. Naša vizija je promovisati dobre međuljudske i međuvjerske odnose, toleranciju i kompromis među narodima u BiH, te iskorijeniti rasne, vjereske, etničke i svaki drugi vid diskriminacije..

old document