Šabat Pekude

March 10, 2016 1:41 pm Comments: 0

maxresdefault

Ovo je obračun za Šator, Šator svjedočanstva, koji bješe obračunat po riječi Mojsijevoj, napravljen od strane Levita pod upravom Itamara, sina Arona sveštenika.

Becalel, sin Urija sina Hurova, iz plemena Jude načini sve što VJEČNI zapovijedi Mojsiju. A s njime Oholiav sin Ahisamahov iz plemena Dana, rezbar i umjetnik i vezilac za modru vunu, i za grimiznu vunu, i za crvenu vunu i za lan.

  • Svog zlata koje je upotrijebljeno za izradu u cjelokupnoj izradi Svetišta bilo je prineseno zlata dvadeset i devet talenata i sedam stotina i trideset šekela, prema svetom šekelu.
  • A srebra obračunatog od zajednice sto talenata i hiljadu sedam stotina sedamdeset i pet šekela, prema svetom šekelu.
  • Beka po glavi, pola šekela prema svetom šekelu za svakoga koji bješe prebrojan, od dvadeset godina naviše, šest stotina i tri hiljade i pet stotina i pedeset ljudi.
  • Sto talenata srebra bješe utrošeno na lijevanje spojnice za Svetište i spojnice za zavjes; sto talenata na sto spojnica, na svaku spojnicu jedan talenat.
  • Od hiljadu i sedam stotina i sedamdeset i pet šekela napravi on kuke za stupove, prevuče glave njihove i opremi ih karikama.
  • Bakra darovanog bilo je sedamdeset talenata i dvije hiljade i četiri stotine šekela. Od toga napravi on spojnice za vrata u Šator sastanka i bakreni žrtvenik, rešetku bakrenu na njemu i sve posuđe žrtvenika. Spojnice u dvorištu unaokolo i spojnice na ulazu u dvorište, sve klinove dvorišta unaokolo.
  • Od modre vune, i grimizne vune, i crvene vune napraviše sjajne haljine za službu u Svetištu i načiniše sveto ruho za Arona, kako bješe zapovjedio VJEČNI Mošeu;
    Više o ovosedmičnoj Paraša Pekude pročitajte u rubrici Divrej Tora/Riječ Tora sa komentarima na našoj web stranici.

Comments are closed.

 
Sigurnosna pravila Jevrejske opštine Doboj • Posjetitelji svoj dolazak moraju najaviti i dogovoriti s kancelarijiom Jevrejske opštine Doboj putem telefona 065/894-307 ili 066/781-221 ili putem e-maila jodoboj1874@yahoo.com • Pri ulasku obavezno je predočiti identifikacijski dokument (putovnica/pasoš, lična karta ili vozačka dozvola EU izdana od 1.1.2014 godine) • Ulazak u objekat zabranjen je posjetiteljima s torbama i naprtnjačama • Prilikom blagdana zabranjeno je unositi u singagogu elektronske uređaje (kamere, fotoaparate, mobilne telefone, itd.) • Posjetitelji ne mogu napuštati sinagogu do završetka službe. • Nenajavljenim posjetiteljima bit će onemogućen ulazak u objekat. • Jevrejska opština Doboj zadržava diskreciono pravo zabraniti ulazak u objekat osobama koje se ne pridržavaju sigurnosne procedure prilikom ulaska ukazane od strane službenih osoba Jevrejske opštine Doboj • Za više informacija kontaktirajte kancelariju Jevrejske opštine Doboj: jodoboj1874@yahoo.com
Večeras 09.03.2017. godine u 19:00 časova u jevrejskom kulturnom centru biće otvroena izložba “Sarajevska Hagada”. Radujemo se Vašem odazivu!!
Ukoliko ste profesor muzike i pružate časove djeci i omladincima kontaktirajte nas putem maila. Naš muzičko edukativni centar ima odlične uslove za održavanje individualnih časova, priprema za koncertne nastupe na pianinu i drugim instrumentima.
Preporučujemo da posjetite rubriku Linkovi i upoznate se sa dešavanjima u jevrejskim zajednicama u regionu i širom svijeta.
Jevrejskoj opštini u Doboju neophodna su donatorska sredstva za sanaciju krova na objektu sinagoge koji je znatno oštećen zbog vrmenskih neprilika u toku 2014. godine. Dobrovoljni prilozi pojedinaca i organizacija mogu se uplatiti na račun Jevrejske opštine u Doboju sa naznakom “Sanacija krova sinagoge u Doboju”. Informacije o žiro računu se nalaze u rubrici Donirajte. Zahvaljujemo na podršci!

Jevrejska opština i kulturni centar u Doboju

Usmjereni smo ka očuvanju jevrejske vjere, tradicije i identiteta na prostorima BiH i ka očuvanju i unapređivanju mira, kulturne i ekonomske saradnje među svim narodima u BiH. Naša vizija je promovisati dobre međuljudske i međuvjerske odnose, toleranciju i kompromis među narodima u BiH, te iskorijeniti rasne, vjereske, etničke i svaki drugi vid diskriminacije..

old document